Keel abces

Een peritonsillair abces is een abces dat in de buurt van de keelamandel kan ontwikkelen.

Vaak is dit na een amandelontsteking.

Klachten / symptomen peritonsillair abces

Bij een peritonsillair abces is de zwelling in de keel soms zo groot, dat de volgende klachten ontstaan:

  • De patiënt is erg ziek; 
  • Kan de mond moeilijk openen; 
  • Kan soms helemaal niet meer slikken; 
  • Kan het speeksel uit de mond lopen.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.