Oogdrukmeting

Wat is een oogdrukmeting?

Bij een oogdrukmeting meet de arts de druk in uw oog of ogen. Hoge oogdruk kan duiden op glaucoom.

Wanneer krijgt u een oogdrukmeting?

  • Alle patiënten die voor het eerst op de polikliniek komen krijgen een oogdrukmeting.
  • Bij volgende bezoeken krijgt u deze meting als de arts vermoedt dat de druk in uw oog of ogen te hoog is.

Hoe gebeurt een oogdrukmeting?

De meting kan op verschillende manieren gebeuren. Meestal gebeurt het met een luchtpufje. Maar het kan ook met andere apparaten. Daarbij krijgt u soms verdoving met een verdovingsdruppel.

Waar gebeurt een oogdrukmeting?

De meting gebeurt op de polikliniek oogkliniek.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening hoornvliesontsteking oog.