Hoge bloeddruk

Bloeddruk is de kracht waarmee het hart het bloed de vaten inpompt.

Bij een hoge bloeddruk drukt het bloed te hard op de binnenkant van de bloedvaten.

Toon meer

Langdurig hoge bloeddruk kan de wanden van de slagaders en daarvoor gevoelige organen zoals bijvoorbeeld de nieren het hart , de hersenen of de ogen beschadigen. Veel mensen merken niets van hun hoge bloeddruk. Maar een hoge bloeddruk (hypertensie) is wel een belangrijke risicofactor voor hart en vaatziekten. Bij ernstige of langdurig verhoogde niet-behandelde bloeddruk kunnen wel klachten zoals hoofdpijn of vermoeidheid optreden. De bloeddruk wisselt gedurende de dag en per situatie. Als bij herhaalde metingen in rust een te hoge bloeddruk gemeten wordt dan is er sprake van hypertensie.

Hoe ontstaat een hoge bloeddruk?

De oorzaak van hoge bloeddruk is niet altijd duidelijk.

  • bekend is dat de bloeddruk hoger is als iemand veel zout eet, veel drop eet, te veel alcohol drinkt, te zwaar is (overgewicht) , weinig beweegt of veel spanningen in zijn leven heeft
  • zwangerschap en de pil kunnen de bloeddruk tijdelijk verhogen
  • een hoge bloeddruk is voor een deel erfelijk. De kinderen van iemand met een hoge bloeddruk hebben een grotere kans om zelf ook een hoge bloeddruk te hebben

Soms is er wel een oorzaak voor de hoge bloeddruk te vinden. Dat zijn vooral nierziekten en vaatziekten. Als daar aanwijzingen voor zijn wordt er onderzoek naar die aandoeningen gedaan en kan de behandeling daar speciaal op gericht worden.

 

Waarom naar CWZ met hoge bloeddruk?

Bij hoge bloeddruk die moeilijk te verlagen is verwijst de huisarts u door naar de internist. De internist doet onderzoek naar de eventuele oorzaak voor de hoge bloeddruk. In het CWZ werkt de internist nauw samen met de verpleegkundig specialist. In het samen met u opgestelde behandelplan om uw bloeddruk te normaliseren worden ook de andere risicofactoren voor hart en vaatziekten opgenomen. Door intensieve behandeling en begeleiding is het mogelijk de bloeddruk te verlagen naar de bij u passende streefwaarden. Hierbij vinden wij het belangrijk dat u weet wat u kunt doen om invloed te krijgen op deze aandoening en hoe u de behandeling kunt inpassen in uw dagelijks leven. Als uw bloeddruk goed onder controle is wordt u meestal weer terugverwezen naar uw huisarts.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.