Ergotherapie

Wie zijn we?

Op de afdeling ergotherapie zijn meerdere ergotherapeuten werkzaam. Ieder heeft een eigen aandachtsgebied. De ergotherapeuten werken poliklinisch, op verpleegafdelingen of op beide plekken in CWZ. 

Wat is ergotherapie?

De ergotherapeut richt zich vooral op de dagelijkse activiteiten die u uitvoert. Voorbeeld hiervan zijn wassen, aankleden, brood smeren, koken,  werken of boodschappen doen. Mocht u niet in staat zijn om deze activiteiten uit te voeren vanwege een beperking die u heeft, dan kan een ergotherapeut met u meekijken. de ergotherpaeut bekijkt welke mogelijkheden er zijn er om toch uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Zowel thuis als tijdens een ziekenhuisopname.

Wat doen we?

Elke ergotherapeut verricht werk op maat. De mogelijkheden en beperkingen zijn bij iedere patiënt anders.
CWZ biedt verschillende varianten van ergotherapie aan:

1. Ergotherapie tijdens een ziekenhuisopname
2. Ergotherapie - poliklinisch (tijdens een afspraak):
 

Behandeling vanuit huis

Het doel is dat de patiënt zich thuis zelfstandig kan redden in het dagelijkse leven. Onze behandelmogelijkheden:

  • Training van functies. Dat gebeurt vaak als u weer thuis bent. Bijvoorbeeld na handletsel tijdens de poliklinisch handrevalidatie, of na een beroerte tijdens poliklinische revalidatie neurologie.
  • Ergotherapie tijdens de opname, zoals het omgaan met een rolstoel als start van de revalidatie of het voorkomen van andere klachten, zoals doorliggen.
  • Maken van hulpmiddelen, zoals een spalk.
  • Therapie in een groep, waarbij u advies krijgt over belasting en belastbaarheid. Dit gebeurt bijvoorbeeld op de longafdeling.
  • Cognitieve revalidatie, zoals het programma 'niet rennen maar plannen'.

Meer over ergotherapie

Website Ergotherapie Nederland

Contact

Telefoon
024 365 84 80

Ergotherapie
C18

Adres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur

Behandeling tijdens opname

Tijdens opname in het ziekenhuis worden sommige patiënten verwezen naar onze afdeling. Dit gebeurt door een arts van CWZ. Wij bezoeken dagelijks de verpleegafdelingen. Door mee te kijken bij uw dagelijkse handelingen, kunnen we een plan maken om deze activiteiten te trainen. Wat kan er nog wel? Bent u in staat om veilig en zelfstandig thuis te functioneren? 

Ook ondersteunen we bij het mobiliseren, door een rolstoel in te zetten waar nodig. Het trainen gebeurt zowel op de verpleegafdeling (bijvoorbeeld het wassen) als in de oefenruimte op de afdeling ergotherapie. Meer over ergotherapie behandeling tijdens opname.