Hersenvliesontsteking

Meningitis betekent letterlijk hersenvliesontsteking (meningen (latijn) = hersenvliezen en itis = ontsteking).

De ontsteking ontstaat in de vochtruimte tussen de het spinragvlies en de hersenen. Daar bevindt zich het hersenvocht (liquor). Bij een hersenvliesontsteking zijn dit vlies en het hersenvocht ontstoken.

Klachten / symptomen van een hersenvliesontsteking

Er zijn 2 soorten van de ziekte:

  • Meningitis door een bacterie. De verschijnselen van deze meningitis zijn: (hoge) koorts, toenemende hoofdpijn, nekstijfheid en verwardheid. De ziekte begint vaak als een griep, die echter niet binnen een paar dagen verbetert: de koorts blijft hoog en de patiënt blijft ziek. Meningitis is niet altijd gemakkelijk te herkennen, omdat de nekstijfheid soms ontbreekt of de ziekte langzaam begint. Sommige patiënten hebben tegelijkertijd een bloedvergiftiging (sepsis) waarbij de infectie door het hele lichaam is verspreid.
  • Meningitis door een virus. Deze kan ontstaan na een maagdarm- of luchtweginfectie. Deze vorm van meningitis gaat typisch gepaard met hevige hoofdpijn en nekstijfheid, maar de patiënten zijn vrijwel altijd helder. Er is meestal koorts, maar de patient is niet ernstig ziek.

Een hersenvliesontsteking kan een ernstige ziekte zijn waarvoor opname noodzakelijk is. Een hersenvliesontsteking die veroorzaakt wordt door een virus hoeft meestal niet behandeld te worden. Als de veroorzaker een bacterie is, is behandeling noodzakelijk.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.