Hersentumor

In het hoofd kunnen allerlei soorten gezwellen (= tumoren) voorkomen.

In dit stuk gaat het alleen over tumoren die uitgaan van het hersenweefsel zelf. Andere soorten van tumoren zijn b.v. meningeomen, uitzaaiingen (metastasen), hypofysetumoren e.d., die echter op deze pagina niet aan de orde komen.

 

Toon meer

Het hersenweefsel is opgebouwd uit hersencellen (of neuronen), die liggen in bindweefsel of glia. Dit gliaweefsel bestaat weer uit een tweetal soorten cellen, de astrocyten en de oligodendrocyten. Hersentumoren ontstaan in de overgrote meerderheid van de gevallen uit het bindweefsel, de glia, en worden daarom wel gliomen genoemd. Er zijn enkele zeldzame tumorsoorten die uit de eigenlijke hersenencellen voortkomen.

Klachten/symptomen hersentumor

De verschijnselen van een hersentumor hangen samen met de groei van de tumor waardoor verhoging van de druk in het hoofd ontstaat en met de plaats waar de tumor groeit. Verschijnselen van drukverhoging kunnen zijn: hoofdpijn, vooral bij activiteiten die zelf nog eens de druk laten toenemen (b.v. bukken, niezen, persen), eventueel gepaard gaande met misselijkheid en braken. Wanneer de tumor groeit in een neurologisch "stil" gebied, d.w.z. een deel van de hersenen waar uitval van functie minder snel opvalt, kan deze enige tijd onopgemerkt groeien. Behalve uit verhoging van de druk bestaan de verschijnselen dan vaak uit psychische veranderingen zoals trager worden of juist minder geremd zijn. Bij groei in een deel van de hersenen waar b.v. de bewegingen gelegen zijn kunnen verlammingsverschijnselen optreden, die zich dan aan de andere lichaamshelft manifesteren, of spraakstoornissen. Tenslotte kunnen ook nog epileptische toevallen het gevolg zijn van een hersentumor. In een heel enkel geval kan een bloeding in een tumor optreden, iets wat het stellen van een juiste diagnose aanvankelijk kan bemoeilijken.

Waarom met een hersentumor naar CWZ?

Als u denkt dat u een hersentumor heeft, kunt u erg bang zijn. De gespecialiseerde neurologen van CWZ doen er alles aan om snel uit te zoeken waar uw klachten vandaan komen. De toegangstijden van de afdeling Neurologie zijn kort waardoor u snel terecht kunt. Wanneer er een operatieve behandeling overwogen wordt, wordt u doorverwezen naar de neurochirurg.

Meer over kanker

  • Ondersteuning bij kanker
  • Revalidatie en nazorg bij kanker
  • Samenwerken bij kanker
  • Patiënteninformatie bij kanker

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.