Gehoorverlies erfelijk

Doofheid of slechthorendheid is vaak een op zichzelf staande aandoening zijn, maar kan ook een onderdeel zijn van een syndroom.

Twee vormen van erfelijk gehoorverlies

  • perceptieve (of sensorineurale) doofheid waarbij er iets mis is met het waarnemen van geluid door een probleem met het binnenoor, de gehoorzenuw en/of bepaalde hersengebieden
  • geleidingsdoofheid waarbij er iets mis is met de geleiding van het geluid door een probleem met het buitenoor en/of middenoor

Klachten/symptomen erfelijk gehoorverlies

De belangrijkste klacht bij erfelijk doofheid is het steeds minder horen aan één of beide oren.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.