Gehoorverlies erfelijk

Wat is erfelijk gehoorverlies?

Doofheid of slechthorendheid is vaak een op zichzelf staande aandoening zijn, maar kan ook een onderdeel zijn van een syndroom.

Twee vormen van erfelijk gehoorverlies

  • perceptieve (of sensorineurale) doofheid waarbij er iets mis is met het waarnemen van geluid door een probleem met het binnenoor, de gehoorzenuw en/of bepaalde hersengebieden
  • geleidingsdoofheid waarbij er iets mis is met de geleiding van het geluid door een probleem met het buitenoor en/of middenoor

Klachten/symptomen erfelijk gehoorverlies

De belangrijkste klacht bij erfelijk doofheid is het steeds minder horen aan één of beide oren.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.