Kijkoperatie (laparoscopie)

Bij een kijkoperatie (laparoscopie) gebeurt de operatie door kleine gaatjes in plaats van één grote snee.

De chirurg voert de operatie uit met behulp van een camera en een tv-scherm. Hierop bekijkt hij wat hij doet. Het is dus letterlijk een ‘kijk’ operatie.

Toon meer

Hierdoor kan de chirurg heel goed alle details zien en wordt de operatie nauwkeurig uitgevoerd. Een laparoscopie heeft hetzelfde doel als een 'gewone' of ‘open’ operatie: het weghalen van een ziek orgaan of het herstellen van een probleem.

Voordelen van een kijkoperatie:

  • minder bloedverlies
  • belangrijke structuren, zoals zenuwen, blijven heel
  • er is minder narcose nodig
  • er zijn minder pijnstillers nodig
  • u herstelt snel, hebt minder pijn en verblijft dus korter in het ziekenhuis.

Hoe verloopt een kijkoperatie?

Hoe verloopt een kijkoperatie?

Een kijkoperatie gebeurt altijd onder narcose (algehele verdoving). De chirurg maakt meestal een sneetje van ongeveer 1 cm in de onderrand van de navel en brengt door dat sneetje de laparoscoop (kijkbuis) in de buik en sluit deze aan op een videocamera. Afhankelijk van het type operatie worden nog meerdere instrumenten in de buikholte ingebracht via kleine sneetjes op diverse plaatsen.

Waar vindt een kijkoperatie plaats?

Alle (kijk)operaties vinden plaats in de operatiekamer.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening galstenen.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.