Epilepsie

Epilepsie is een hersenaandoening die het gevolg is van een plotselinge, tijdelijke verstoring van het elektrisch evenwicht in de hersenen.

Hierdoor ontstaan aanvallen die van persoon tot persoon kunnen verschillen en waarvan de verschijnselen afhangen van de plaats waar de elektrische verstoring optreedt.

Klachten / symptomen epilepsie

De symptomen verschillen van persoon tot persoon en zijn afhankelijk van de plaats waar de storing plaats vindt. Zo raakt de één bewusteloos, valt en gaat schokken met armen en benen, terwijl de ander een vreemd opstijgend gevoel in de maagstreek krijgt, even een verminderd bewustzijn heeft en automatische handelingen, zoals wrijven, mompelen, enzovoort vertoont. Weer een ander voelt vreemde tintelingen, hoort vreemde geluiden, is wel bij bewustzijn, maar reageert even niet op de omgeving. Weer andere aanvallen bestaan alleen uit even voor zich uit staren en een kort bewustzijnsverlies. Na een epileptische aanval kan de betrokkene kortdurend verward zijn of klachten hebben van vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn of een tijdelijk verminderde functie van een arm en/of been.

Folder

Meer info over Epilepsie

De Epilepsie Vereniging Nederland is de patiëntenvereniging voor mensen met epilepsie. U kunt de vereniging bellen via de Epilepsie Advieslijn.

Bij het Nationaal Epilepsie Fonds kunt u onder andere terecht voor informatie over epilepsie en over aangepaste vakantiereizen.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.