Stoma

Een stoma is een kunstmatige uitgang uit het lichaam.

Het woord stoma komt uit het Grieks. Het betekent 'uitmonding'. Een stoma is nodig als de urine of de ontlasting niet meer via de normale weg uit het lichaam kan.

Toon meer

De arts maakt dan een nieuwe uitgang in de buikwand. Zij sluit de urinewegen of de darm aan op die nieuwe uitgang. De urine of ontlasting loopt in een zakje dat om de stoma heen zit (op de buik).

Verschillende soorten stoma’s

Er zijn verschillende soorten stoma's. Welke stoma u krijgt hangt af van uw aandoening. De bekendste soorten zijn:

  • Stoma op de dunne darm (ileostoma). Dit is een kunstmatige uitgang van de dunne darm. De dunne darm eindigt in een gaatje in de buikhuid. De ontlasting komt via dit gaatje naar buiten.
  • Stoma op de dikke darm (colostoma). Dit is een kunstmatige uitgang van de dikke darm. De ontlasting komt niet via de anus, maar via deze uitgang in de buikhuid naar buiten.
  • Stoma op de urinewegen (urinestoma). Dit is een 'gaatje' in de buik waar urine (plas) door komt.

Afbeelding

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening endeldarmkanker.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.