Dermatologie polikliniek

Patiënten kunnen met alle huidproblemen terecht bij CWZ, zowel voor onderzoek als voor behandeling.

De website gaat vernieuwen. Ga voor meer informatie naar de webpagina specialisme dermatologie.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek dermatologie, melden op poliklniek Jonkerbosch bij meldpunt 4B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres 
CWZ Polikliniek Jonkerbosch
Burgemeester Daleslaan 27, 6532 CL Nijmegen
Let op: poli is niet in het ziekenhuis, naar routebeschrijving.

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 80 40 (van 8.30 - 16.30 uur)

Fax
024 365 70 08

Openingstijden
8.00 tot 17.00 uur
Tijdens avondspreekuur 18.00 tot 20.00 uur

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening eczeem bij kinderen.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

A
B
K
Z