Corona nazorgpoli

Er zijn steeds meer signalen dat een aanzienlijk aantal corona patiënten langdurig klachten houdt. Lichamelijke, psychische of cognitieve klachten, onafhankelijk van de ernst van de ziekte. Zoals vermoeidheid, gevoel niet goed te kunnen doorademen, activiteiten niet kunnen oppakken en/of angstgevoelens.
Het team van de corona nazorgpoli is gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan patiënten met corona gerelateerde klachten.

Voor wie is de corona nazorgpoli bedoeld?

 • Patiënten die via de huisarts worden verwezen naar CWZ.
 • Patiënten die op de Spoedeisende hulp van CWZ zijn geweest met corona gerelateerde klachten.
 • Of patiënten die opgenomen zijn geweest in CWZ in verband met corona.  

Werkwijze en afspraak

 • Uw huisarts maakt een afspraak voor u via Zorgdomein.
 • U krijgt een vragenlijst via de mail toegestuurd. Met het invullen van deze vragenlijst meten we uw klachten en beperkingen in het dagelijks leven en uw kwaliteit van leven.
 • Afhankelijk van uw klachten en aanvullende gegevens van uw huisarts maken wij een afspraak met u.
 • Bent u op de spoedeisende hulp van CWZ geweest met corona gerelateerde klachten? Of bent u opgenomen geweest in CWZ met corona gerelateerde klachten? Dan volgen wij u. Wij doen dit samen met uw huisarts.

Thuismonitoring met de CWZ Thuis-app

Komt u in aanmerking voor thuismonitoring en heeft uw zorgverlener u aangemeld? Lees meer informatie over thuismonitoring na corona.

Team van specialisten

Het team van de corona nazorgpoli bestaat uit de volgende specialisten:

 • longarts
 • doktersassistente
 • verpleegkundig specialist
 • neuroloog
 • neuropsycholoog
 • medisch psycholoog
 • internist
 • physician assistant
 • revalidatiearts
 • diëtist
 • fysiotherapeut
 • medisch maatschappelijk werk

Multidisciplinair team

Alle betrokken specialisten komen bijeen op een vast moment, het multidisciplinair overleg (MDO). Het MDO wordt zeer nauwkeurig voorbereid. Tijdens het overleg worden de ingevulde vragenlijsten en de aanvullende gegevens van de huisarts besproken per patiënt. Afhankelijk van de resultaten maken wij een afspraak met u.

Om hoeveel patiënten gaat het?

CWZ heeft ziekenhuiszorg geleverd aan meer dan 1500 patiënten met (verdenking op) corona:

 • 475 patiënten met uiteindelijk bewezen corona werden op de spoedeisende hulp gezien. Hiervan zijn 378 patiënten opgenomen in CWZ.
 • Nog eens 1500 inwoners van de regio Nijmegen zijn positief getest op corona, zonder dat zij naar het ziekenhuis moesten komen.
 • En daarnaast zijn er nog een onbekende aantal patiënten, die corona gerelateerde klachten hebben maar niet zijn getest.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening coronavirus (covid-19).

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.