Coronavirus (COVID-19)

COVID-19 wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-Cov-2.

De afkorting staat voor severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2. COVID-19 kan luchtwegklachten en koorts veroorzaken en in ernstige gevallen ademhalingsproblemen. Het virus wordt verspreid door hoesten en niezen.

Toon meer

Via druppeltjes komt het zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

Klachten / symptomen van corona

De belangrijkste klachten die vaak voorkomen bij COVID-19 zijn:

  • verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
  • hoesten
  • benauwdheid
  • verhoging of koorts
  • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Incubatietijd
De periode tussen het moment dat je besmet raakt en dat je klachten krijgt heet incubatietijd. Als je besmet raakt met het coronavirus duurt het meestal 5 tot 6 dagen voordat je klachten krijgt. De incubatietijd van het coronavirus ligt tussen de 2 en 14 dagen. Uit het bron- en contactonderzoek blijkt dat bij 99% van de contacten die klachten krijgt, dit gebeurt binnen 10 dagen na het laatste contact. Dit is de reden dat de quarantainetijd is verkort tot 10 dagen.

Adviezen voor herstel na corona

Onlangs bent u opgenomen geweest in CWZ vanwege een corona-infectie. Inmiddels bent u thuis. Veel mensen hebben na een dergelijke ziekteperiode lichamelijk en psychische klachten en hebben tijd nodig om te herstellen. Een deel van de patiënten herstelt niet volledig en houdt hier restklachten en beperkingen aan over. Mogelijk is dat bij u ook aan de orde. In de folders leest u meer informatie over herstellen na het coronavirus.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.