COPD spreekuur

Patiënten met COPD komen op het COPD-spreekuur. Speciaal opgeleide verpleegkundig consulenten longziekten begeleiden u hier. Zij werken nauw samen met de longarts. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek longziekten.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Verpleegkundig consulenten COPD-spreekuur

  • Kirsten de Haas
  • Daniëlle van Schip
  • Saskia van Diepenbeek

Bereikbaarheid

Afdeling
COPD-spreekuur, polikliniek longziekten B70, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen 

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 40 (van 8.30 - 17.00 uur)

Fax
024 365 81 00

Openingstijden
maandag 9.00 uur tot 12.00 uur  
donderdag 9.00 tot 12.00 uur
vrijdag 9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 16.00 uur

Gang van zaken

  • Neem altijd uw medicijnen en toedieningshulpmiddelen mee. En ook de piekstroommeter als u die gebruikt (met het registratieformulier).
  • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
  • De verpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. Tijdens het verpleegkundig spreekuur adviseert zij hoe u zo goed mogelijk kunt omgaan met de longklachten. Daarnaast geeft ze instructies over inhaleren en piekstroomblazen. Ook begeleidt zij bij het stoppen met roken.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening copd.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen met deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

C

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen voor deze behandelingen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

D