Kindergeneeskunde polikliniek

Op de polikliniek kindergeneeskunde houden kinderartsen en verpleegkundigen spreekuur. Zij doen onderzoek bij kinderziekten.

Maatregelen vanwege coronavirus

Door corona is de gang van zaken in CWZ anders. Lees meer over de maatregelen die we nemen voor uw en onze veiligheid.

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek. Bel de poli voor een afspraak. Wij sturen u daarna een afspraakbevestiging en informatie toe. Een eerste bezoek aan de kinderarts duurt 30 minuten. Een eerste bezoek aan de arts-assistent (kinderarts in opleiding) duurt 45 minuten.

Polikliniek CWZ Waalspong (Oosterhout)
Iedere week is er een kinderarts op de polikliniek CWZ Waalsprong aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt. U kunt hier ook terecht voor bloedprikken. Als u vooraf belt met deze poli zorgen wij voor een medewerker die ervaring heeft met bloedprikken bij kinderen.

Polikliniek CWZ Druten
Iedere week is er een kinderarts op de polikliniek CWZ Druten aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt. U kunt hier ook terecht voor bloedprikken. Als u vooraf belt met deze poli zorgen wij voor een medewerker die ervaring heeft met bloedprikken bij kinderen.

Afspraak afzeggen of wijzigen

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek kindergeneeskunde B74, melden bij Meldpunt 2B. Neem uw legitimatiebewijs en registratiekaart mee.

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 82 20 (bereikbaar tussen 8.30- 16.30 uur)

Telefonisch spreekuur
024 365 81 46 (op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur) 

Fax
024 365 81 41

Openingstijden
8.30 tot 17.00 uur

Liever geen andere kinderen meebrengen

Als het mogelijk is, neem dan geen andere kinderen mee. Zij kunnen u afleiden bij het gesprek met de arts en tijdens het onderzoek.

Gang van zaken polikliniek kindergeneeskunde

  • U meldt zich bij de balie. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten. In de wachtkamer vindt u speelgoed en lectuur.
  • Heeft u een baby? Er is een mogelijkheid om te voeden en te verschonen. U kunt gebruikmaken van een magnetron om de flesvoeding op te warmen.
  • Een doktersassistente roept u op en brengt u naar een onderzoekskamer. Zij weegt en meet uw kind.
  • De kinderarts komt bij u. Hij stelt u en uw kind vragen over de klachten (anamnese). Zonodig doet hij lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt hij het vervolg.
  • Er kan meer onderzoek nodig zijn. Sommige onderzoeken kunnen op dezelfde dag plaatsvinden. Voor andere onderzoeken heeft u een nieuwe afspraak nodig. De doktersassistente maakt de vervolgafspraken en legt alles uit.
  • De uitslag krijgt u van de kinderarts of arts-assistent. Dit gebeurt per telefoon of op de polikliniek. De doktersassistente plant deze afspraak in overleg met u.

Telefonisch spreekuur doktersassistente kindergeneeskunde

Op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de doktersassistente. Denk aan de volgende situaties:

  • uw kind heeft dringende zorg nodig
  • u heeft vragen over de aandoening waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is
  • u heeft een herhaalrecept nodig.

Zo nodig overlegt de doktersassistente met de arts en wordt u dezelfde dag teruggebeld. Dit spreekuur is niet bedoeld voor vragen over ándere klachten dan de aandoening waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is. Bij andere klachten kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Speciale spreekuren kindergeneeskunde

Voor een aantal aandoeningen is er een speciaal spreekuur. Afspraken maakt u met de poli kindergeneeskunde.

Uw kind voorbereiden

Folders

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening coeliakie bij kinderen.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt op deze polikliniek of bij dit team te maken krijgen met deze zorgprofessionals.

B
C
D
G
K
P
R
S
T
V