Diffusie test

Een diffusie test is een longfunctieonderzoek.

Met een diffusie test kan de arts zien hoe goed de longen het lichaam van zuurstof voorzien.

Hoe wordt diffusie test gedaan?

U ademt volledig uit en ademt daarna zo diep mogelijk in. Vervolgens houdt u acht seconden uw adem vast. Daarna mag u weer uitademen. Bij dit onderzoek ademt u een gasmengsel in. Dit mengsel is niet schadelijk. De test wordt twee tot maximaal vijf keer herhaald.

Waar gebeurt een diffusie test?

Een diffusie test wordt gedaan op de longfunctieafdeling.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening borstvlieskanker.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

C

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.