Pleurodese

Pleurodese is een behandeling bij vocht of lucht tussen de longvliezen.

Om nieuwe ophoping van vocht of lucht zoveel mogelijk tegen te gaan, kan de longarts na pleuradrainage de longvliezen tegen elkaar plakken. Zo kan er geen vocht of lucht meer tussen de longvliezen komen.

Toon meer

Pleurodese gebeurt vaak bij longkanker (in geval van vocht) omdat pleuradrainage vaak maar even helpt. Pleurodese, bij lucht tussen de longvliezen, wordt verricht om bhet terugkeren van een klaplong (pneumothorax) te voorkomen.

Hoe wordt een pleurodese gedaan?

Als al het vocht (of al de lucht) is afgezogen bij pleuradrainage, kunnen de longvliezen tegen elkaar geplakt worden. Dit gebeurt door het inbrengen van een vloeistof van talkpoeder. Dit wordt via een drain ingespoten. Ook kan talkpoeder worden ingeblazen tijdens een thoracoscopie.

Waar gebeurt een pleuradese?

Pleurodese wordt meestal gedaan op de behandelkamer van de operatie-afdeling (met name talkpoeder). Soms wordt pleurodese op het bed op de verpleegafdeling longziekten gedaan. Dit gebeurt vooral als talk als vloeistof wordt ingebracht.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening borstvlieskanker.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.