Patiënttevredenheid borstkanker

De CQ-index is een landelijke vragenlijst die ziekenhuisbreed de patiëntervaringen meet. Elk voorjaar vindt er in CWZ een meting plaats. Hieronder ziet u een aantal resultaten van 2018 van de patiënttevredenheid over borstkanker.

Algemene cijfers

  • Algemeen rapportcijfer: 8,8
  • Zorgkaart Nederland cijfer: 8,9

Bejegening en informatie

Patiënten zijn zeer tevreden over de bejegening en informatieverstrekking. Men waardeert de vriendelijke en respectvolle houding van het team. Men voelt zich ondersteund door de kennis, ervaring en zorgvuldigheid van de artsen en verpleegkundigen. Persoonlijke aandacht en laagdrempelig contact tijdens en na de behandeling, zijn aspecten die patiënten als zeer positief ervaren.

Psychosociale begeleiding

Binnen het goed georganiseerde zorgtraject is ruimschoots aandacht voor de psychosociale begeleiding. Kanker is een ingrijpende ziekte en kan de balans in het leven danig verstoren. Patiënten geven aan dat het team goed luistert, passende informatie biedt en helpende adviezen geeft. Het team vindt een breed vangnet van opvang en begeleiding belangrijk en werkt daarom men nauw samen met andere hulpverleners zoals maatschappelijk werk en psychologie.

Onderzoek borstafwijking

Patiënten zijn zeer tevreden over het traject van onderzoek. Binnen één dag vinden de meeste onderzoeken plaats en vaak dezelfde dag volgt ook de uitslag. Het team vindt het bieden van duidelijkheid belangrijk en dat wordt ook door de patiënt ervaren, zoals blijkt uit de hoge groene score. Sneldiagnostiek is verbeterd omdat betrokken pathologen, radiologen en chirurgen nu dagelijks overleg hebben om de onderzoekuitslagen te bespreken.

Uitleg kleuren