Bloed in urine

Bloed in urine is meer een symptoom dan een aandoening.

Bloedverlies in urine doet geen pijn en kan zichtbaar of microscopisch klein zijn. Om de oorzaak hiervan te vinden bestaat het zorgtraject haematurie.

Toon meer

De medische naam voor bloed in de urine is haematurie. Binnen dit zorgtraject streeft CWZ ernaar om binnen één bezoek de oorzaak van de haematurie te vinden. Met het zorgtraject haematurie biedt de polikliniek urologie van CWZ een extra service aan patiënten met bloed in de urine.

Hoe verloopt het zorgtraject haematurie?

  • de huisarts verwijst u naar CWZ
  • voordat u naar het ziekenhuis komt, laat u eerst bloedprikken voor bloedonderzoek
  • en levert u urine in voor urineonderzoek
  • ook laat u alvast een echo van uw blaas en nieren maken
  • op de polikliniek urologie doet de uroloogink lichamelijk onderzoek<//a>
  • de arts bekijkt de binnenkant van uw blaas (cystoscopie)
  • de arts bespreekt de uitslagen met u en komt met een behandelvoorstel.
  • soms is het nodig om meer onderzoek te doen om een goede diagnose te kunnen stellen.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.