Histamineprovocatietest

Een histamine provocatietest is een onderzoek om de prikkelbaarheid van de luchtwegen vast te stellen.

Dit gebeurt met de stof histamine. Dit is een stof die het lichaam ook zelf produceert. De arts onderzoekt ermee of u astma hebt.

Hoe verloopt een histamineprovocatietest?

Tijdens de test zit u in een stoel. U ademt door een mondstuk, dat vast zit aan een meetapparaat. Dan moet u zo veel mogelijk lucht uitblazen in een bepaalde tijd. Daarna ademt u via een apparaat histamine in. Histamine is een prikkelende stof. De meeste mensen merken er bijna niets van, maar bij mensen met astma worden de luchtwegen tijdelijk wat nauwer. U blaast opnieuw zo veel mogelijk lucht uit. Is er een groot verschil met de hoeveelheid die u uitblies voor u histamine kreeg? Dan hebt u waarschijnlijk astma. Bij een ernstige astma-aanval krijgt u onmiddellijk medicijnen. Die stoppen de aanval.

Het onderzoek duurt in totaal meestal niet langer dan een uur. Na het onderzoek kunt u nog een tijdje last hebben van keelpijn, prikkelhoest of heesheid. Dit gaat binnen een dag vanzelf weer over. Is dit niet het geval, belt u dan naar de polikliniek longziekten.

Waar vindt een histamineprovocatietest plaats?

Een longfunctieonderzoek wordt gemaakt op de longfunctieafdeling.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening allergie.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

C

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.