MRA-scan

Een MRA-scan is een foto van de bloedvaten.

MRA is een methode om zonder röntgenstralen foto’s te maken van het inwendige van de mens. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een sterk magnetisch veld en radiogolven. Dit zijn dezelfde soort golven die uw radio ontvangt.

Toon meer

Met behulp van deze radiogolven en het magnetisch veld worden signalen in het lichaam opgewekt. Een antenne vangt vervolgens deze signalen op en de computer vertaalt ze in een beeld. Het is een onschadelijke en pijnloze techniek om delen van het lichaam zoals de bloedvaten in beeld te brengen.

Hoe verloopt een MRA-scan?

Tijdens het onderzoek ligt u in de smalle 'tunnel' van het MRI-apparaat. De tunnel is aan beide uiteinden open. De laborant bedient het MRI-apparaat vanuit een aangrenzende kamer en kan tegen u praten door een microfoon. U kunt de laborant 'roepen' met een belletje. Tijdens het maken van de foto's moet u heel stil blijven liggen, anders kunnen de foto's mislukken.

Het MRI-apparaat maakt harde kloppende, ratelende en zoemende geluiden. Dat is normaal. Als u wilt kunt u oordopjes krijgen. Van het onderzoek voelt u verder niets. Soms is het nodig foto's met contrast te maken. U krijgt dan contrastmiddel in uw arm gespoten.

Een MRA duurt ongeveer een half tot anderhalf uur.

Waar vindt een MRA-scan plaats?

Een MRA-scan wordt gemaakt op de afdeling radiologie.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening afsluiting beenslagader.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.