Embolisatie

Emboliseren is het sluiten van bloedvaten. 

Meestal sluiten we een bloedvat af omdat er een bloeding is. In sommige gevallen doen we een embolisatie om de kans op een bloeding tijdens een operatie te verkleinen. Embolisatie wordt ook gebruikt om een tumor te verkleinen of de stroom van het bloed te beïnvloeden.

Hoe verloopt een embolisatie?

  • Via uw lies krijgt u een slangetje ingebracht. Dit slangetje wordt een katheter genoemd.
  • Dit slangetje wordt naar het juiste bloedvat geschoven. Om te controleren of het slangetje goed ligt, krijgt u contrast ingespoten en worden er röntgenfoto’s gemaakt.
  • Als de katheter goed ligt, wordt het materiaal ingebracht. Welk materiaal er bij u gebruikt wordt, hangt af van het bloedvat wat afgesloten moet worden. Ook de reden om het bloedvat dicht te maken speelt een rol bij de keuze van het juiste materiaal.

Waar vindt een embolisatie plaats?

Embolisatie gebeurt op de afdeling radiologie in CWZ.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over aandoening afsluiting beenslagader.

U kunt deze behandeling krijgen bij de volgende aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze behandeling te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.