Accommodatiespasme

Wanneer de spieren die zorgen voor het scherpstellen van de ogen dit steeds blijven doen, noemen we dat een accommodatiespasme.

Deze spieren kunnen zich niet ontspannen als u op afstand kijkt. In de meeste gevallen zijn beide ogen aangedaan. Het verschijnsel komt het meest voor bij jongvolwassenen en vooral jonge vrouwen.

Oorzaken accommodatiespasme

 • niet- of niet voldoende gecorrigeerde verziendheid (plussterkte)
 • teveel gecorrigeerde bijziendheid (minsterkte)
 • divergent scheelzien (oog wijkt naar buiten), waarbij geprobeerd wordt de ogen recht te houden door middel van accommodatie
 • medicijnen
 • oogontstekingen
 • morfine
 • alcohol
 • psychologische problemen.

Klachten / symptomen accommodatiespasme

 • doordat de accommodatiespieren constant aangespannen zijn, ontstaat er pseudobijziendheid. De patiënt heeft klachten over onscherp zien in de verte.
 • hoofdpijn en oogpijn
 • dubbelzien op afstand
 • macropsie (dingen groter zien dan ze werkelijk zijn)
 • duizeligheid en misselijkheid.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.