Accommodatiespasme

Wat is een accommodatiespasme?

Wanneer de spieren die zorgen voor het scherpstellen van de ogen dit steeds blijven doen, noemen we dat een accommodatiespasme. Deze spieren kunnen zich niet ontspannen als u op afstand kijkt. In de meeste gevallen zijn beide ogen aangedaan. Het verschijnsel komt het meest voor bij jongvolwassenen en vooral jonge vrouwen.

Oorzaken accommodatiespasme

 • niet- of niet voldoende gecorrigeerde verziendheid (plussterkte)
 • teveel gecorrigeerde bijziendheid (minsterkte)
 • divergent scheelzien (oog wijkt naar buiten), waarbij geprobeerd wordt de ogen recht te houden door middel van accommodatie
 • medicijnen
 • oogontstekingen
 • morfine
 • alcohol
 • psychologische problemen.

Klachten / symptomen accommodatiespasme

 • doordat de accommodatiespieren constant aangespannen zijn, ontstaat er pseudobijziendheid. De patiënt heeft klachten over onscherp zien in de verte.
 • hoofdpijn en oogpijn
 • dubbelzien op afstand
 • macropsie (dingen groter zien dan ze werkelijk zijn)
 • duizeligheid en misselijkheid.

U kunt bij deze aandoening de volgende onderzoeken krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening de volgende behandelingen krijgen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende poliklinieken of teams. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij deze aandoening te maken krijgen met de volgende specialismen. Dit hangt af van uw situatie.