Navigatie:

U bent hier:Organisatiestructuur van het CWZ

Het CWZ kent drie soorten units, die er samen voor zorgen dat de doelen van het CWZ worden bereikt.

  • Zorgunits. Hier wordt de directe patiëntenzorg uitgevoerd. Elk specialisme heeft een eigen zorgunit. De leiding ligt in handen van een medisch manager (een medisch specialist van het betreffende specialisme) en een manager bedrijfsvoering.
  • Capaciteitsunits. Deze units stellen capaciteiten of producten beschikbaar aan de zorgunits. Bijvoorbeeld de operatiekamers of de laboratoria.
  • Serviceuntis. Hierin zijn alle adviserende en faciliterende functies in ondergebracht. Deze units ondersteunen de andere units en de raad van bestuur. Bijvoorbeeld P&O, financiële zaken en ICT.

Kijk hier voor het organogram van het CWZ.

Samenhang en samenwerking

Het CWZ kent een vaste overleg- en besluitvormingsstructuur. Dat zorgt voor  samenhang, samenwerking en een focus op het belang van de gehele organisatie. Een aantal serviceunits houdt zich bezig met ziekenhuisbrede projecten. Bijvoorbeeld voor het kwaliteitssyteem, het relatiebeheer, opleidingen en beleid en strategie.


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis