Navigatie:

U bent hier:Kerngegevens

Kerngegevens Aantal/bedrag
Productie  
Aantal in verslagjaar geopende DBC’s 247.871
Percentage verkeerde-bed-patiënten gemiddeld 0,2%
Aantal opnamen exclusief overnamen en dagverpleging 31.563
Waarvan PAAZ en PUK 197
Aantal ontslagen patiënten 31.291
Aantal eerste polikliniekbezoeken 155.213
Waarvan eerste poliklinische contacten in PAAZ en PUK 1.750
Aantal overige polikliniekbezoeken 226.594
Waarvan overige poliklinische contacten in PAAZ en PUK 4.686
Aantal dagverplegingsdagen (normaal en zwaar) en/of deeltijdbehandelingen 48.306
Waarvan psychiatrische deeltijdbehandelingen in PAAZ en PUK 6.750
Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar 149.986
Waarvan klinische verpleegdagen in PAAZ en PUK 8.016
Personeel  
Aantal personeelsleden in loondienst exclusief medisch specialisten 3.830
Aantal fte personeelsleden in loondienst inclusief medisch specialisten 2.640
Aantal medisch specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) 210
Bedrijfsopbrengsten  
Totaal bedrijfsopbrengsten 2012 239.195
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 4.680
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten 4.413

Deze gegevens komen uit het Jaardocument van 2012. 


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis