Navigatie:

U bent hier:Governance

Het CWZ hanteert de Zorgbrede Governance-code die de Branche-organiaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld. Het hanteren van die code betekent dat wij ons houden aan de uitgangspunten die in deze code staan verwoord. Of, wanneer dit niet het geval is, zullen uitleggen waarom dit niet gebeurt (comply or explain). De code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht. In dit kader is het van belang om ook de nevenfuncties van de raad van toezicht inzichtelijk te maken.

In het reglement van de raad van bestuur wordt o.a. ingegaan op:


De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis