Navigatie:

U bent hier:Gedragscode medewerkers

Gedragscode medewerkers

Van alle personen die in het CWZ werken wordt verwacht dat zij handelen in de geest van de CWZ-gedragscode. Deze code telt 10 gedragsregels:

  1. Ik ontvang de klant vriendelijk, geef hem het gevoel welkom te zijn en behandel hem als naaste.
  2. Ik bejegen de ander met respect.
  3. Ik luister goed en beantwoord vragen.
  4. Ik geef de ander duidelijkheid over wat hij van mij kan verwachten.
  5. Ik kom afspraken na en neem richtlijnen in acht.
  6. Ik kijk kritisch naar mezelf en sta open voor verbetering.
  7. Ik spreek de ander vriendelijk aan op ongewenst gedrag.
  8. Ik ga zorgvuldig en correct om met de informatie waarover ik vanuit mijn functie beschik.
  9. Ik ben betrokken, collegiaal en stel me coöperatief op bij een genomen beslissing.
  10. Ik ga verantwoord om met bedrijfsmiddelen en accepteer geen geld voor mezelf.

Lees hier de volledige CWZ-gedragscode.


CWZ-keurmerken
CWZ-keurmerken
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis