Navigatie:

U bent hier:CWZ-visie

Zorg voor de patiënt

Het CWZ biedt voor iedere patiënt een geïntegreerd pakket ziekenhuiszorg van een buitengewone kwaliteit. Wij zijn gericht op het ontwikkelen van mensen en zijn zo continu in staat om innovaties toe te passen. Altijd gericht op de vraag van onze patiënten én gebaseerd op nauwe samenwerking in ons netwerk.

Geïntegreerd pakket ziekenhuiszorg

Onze zorg bestaat uit hoogwaardige basiszorg plus een aantal topklinische, bijzondere functies. Een breed aanbod dus, goed op elkaar afgestemd en elkaar aanvullend.

Voor iedere patiënt

We zijn er voor iedereen: we hebben onze wortels in Nijmegen en de directe regio, maar hebben wat betreft zorggebied een breder perspectief.

Buitengewone kwaliteit

De medische en verpleegkundige zorg is uitstekend. Dat geldt ook voor de organisatie van de zorg, de bejegening en de service die wij leveren.

Ontwikkelen van mensen

Het CWZ biedt een inspirerende werkomgeving voor iedereen die er werkt. Er worden veel professionals opgeleid.

Innovaties

We zijn gericht op verbeteren en vernieuwen. We pakken kansen in de kiem op. Met toegepast wetenschappelijk onderzoek onderbouwen we dit. 

Vraag van onze patiënten

We realiseren ons dat dé patiënt niet bestaat. We komen alle typen patiënten tegemoet: van de patiënt die de regie volledig bij de arts legt tot de patiënt die zoveel mogelijk zelf wil regelen, en alles daartussen.

Nauwe samenwerking

We werken intensief samen met externe partners zoals huisartsen en verzekeraars. Zowel regionaal als landelijk.

Kernwaarden: waar staat het CWZ voor?

Illustratie kernwaarden CWZ
  • Professioneel:  vakbekwaam en vaardig; wij kennen ons vak.
  • Betrokken: onze zorg kenmerkt zich door toewijding, menselijkheid en zorgzaamheid.
  • Gedreven: we doen alles met ambitie en enthousiasme, motivatie en bevlogenheid.
  • Grensverleggend: als het nodig is, en als het in het belang van onze patiënt is, zijn we in staat om buiten de geijkte kaders te denken en te handelen.

Kernkwaliteiten: waar is het CWZ goed in?

Illustratie kernkwaliteiten CWZ
  • We zijn goed in het persoonlijk maken van zorg.
  • We organiseren die zorg effectief.
  • Ook het opleiden en ontwikkelen van mensen hoort bij onze kernkwaliteiten.
  • We voeren snel patiëntgerichte vernieuwingen door, want als innovatief ziekenhuis richten we ons vooral op het profiel van 'early adopter'.

De gastvrouw helpt graag
De gastvrouw helpt graag
NVZ Kwaliteitsvenster
NVZ Kwaliteitsvenster
Stuur een e-kaartje
Stuur een e-kaartje
Koop een bloemetje
Koop een bloemetje
Bezoek ons restaurant
Bezoek ons restaurant
Een Santeon ziekenhuis