Wat is een topklinisch ziekenhuis?

Nederland telt ongeveer 70 ziekenhuizen, grof in te delen in ‘grote academische’ en ‘overige’ ziekenhuizen. Die overige ziekenhuizen zijn soms echter net zo groot als academische ziekenhuizen. Om de categorie ‘overig’ nauwkeuriger in te delen, bestaat er een tussencategorie: de topklinische ziekenhuizen. Wat zijn dit precies, wat heb je eraan en waarvoor kun je terecht bij een topklinisch ziekenhuis?

Drie niveaus ziekenhuizen

Nederlandse ziekenhuizen kun je op drie niveaus indelen: de academische ziekenhuizen, de topklinische ziekenhuizen, en de algemene of streekziekenhuizen. In alle ziekenhuizen kun je terecht voor de basiszorg, zeg maar de routinebehandelingen. Wordt het ingewikkelder, dan moet je afhankelijk van de kwaal voor een behandeling, naar een academisch of topklinisch ziekenhuis.

Academisch ziekenhuis
Een academisch ziekenhuis wordt ook wel een UMC genoemd; Universitair Medisch Centrum. Hier werken specialisten die behandelingen uitvoeren die zo zeldzaam of ingewikkeld zijn, dat ze vrijwel alleen in academische ziekenhuizen kunnen worden uitgevoerd. De academische ziekenhuizen zijn gelieerd aan een universiteit via de opleiding geneeskunde. Nederland telt 8 academische ziekenhuizen.

Topklinisch ziekenhuis
Topklinische ziekenhuizen zoals CWZ zijn ziekenhuizen die naast basiszorg ook complexe zorg uitvoeren. Deze ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in één of meerdere zorggebieden. Deze grotere ziekenhuizen ontvangen patiënten uit een wijder gebied dan de kleinere, algemene ziekenhuizen. Topklinische centra voeren veel innovatief onderzoek uit om voorop te blijven lopen binnen hun specialisme. Topklinische ziekenhuizen zijn ook voor artsen belangrijke opleidingscentra. In Nederland voldoen 26 ziekenhuizen aan de criteria om zich topklinisch te mogen noemen. Eens per 5 jaar worden de ziekenhuizen aan de hand van de visitatiecriteria van de STZ ‘getoetst’.

Algemeen ziekenhuis
Algemene ziekenhuizen behandelen patiënten met aandoeningen die veel voorkomen. Als de zorg ingewikkelder wordt, dan verwijzen deze ziekenhuizen patiënten door naar een topklinisch of academisch ziekenhuis. De algemene ziekenhuizen zijn meestal wat kleiner en worden met name door patiënten uit de regio bezocht. Nederland telt 30 algemene ziekenhuizen.

Topklinisch zorgregister

Ondanks de specialistische zorg die de topklinische ziekenhuizen leveren, is de kwalificatie ‘topklinisch’ nog lang niet zo bekend als ‘academisch’. Dit komt omdat de samenwerking vroeger vooral voor artsen bedoeld was. Maar je ziet wel dat steeds meer ziekenhuizen zich nu als zodanig profileren. In het online STZ Topklinisch zorgregister kunnen patiënten precies opzoeken welk topklinisch ziekenhuis welke behandelingen uitvoert.