Santeon infographic CVA

Santeon ziekenhuizen werken actief samen aan de zorg rondom CVA. De vergelijkingen van ziekenhuizen per onderwerp zijn te bekijken op de website van Santeon of via het Santeon logo.

Betere zorg voor CVA patiënten

Bij een beroerte – medische term: CVA – krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. CVA is een verzamelnaam voor zowel het herseninfarct als een hersenbloeding. Twee verschillende aandoeningen met vaak vergelijkbare, plotselinge uitvalverschijnselen zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm.  Als dit langer dan een paar minuten duurt, beginnen hersencellen te sterven en treedt er blijvende uitval op. Een snelle start van de behandeling is daarom cruciaal om de kans op (blijvend) letsel te verminderen. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis.

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA. Inmiddels hebben de ziekenhuizen met name door tijdwinst belangrijke verbeteringen in de zorg voor deze patiënten gerealiseerd.

Aantal patiënten

In CWZ

Hersenbloeding: het aantal patiënten is gebaseerd op de groep patiënten met een hersenbloeding die via de Spoedeisende Hulp is opgenomen in een periode van 6 maanden in 2018 (exclusief verwezen patiënten).
 
Herseninfarct: het aantal patiënten is gebaseerd op de groep patiënten met een herseninfarct die via de Spoedeisende Hulp tussen oktober 2019 en maart 2020 (exclusief verwezen patiënten). 

afbeelding 24

24

Hersenbloeding

afbeelding 157

157

Herseninfarct

Aantal behandelde patienten

Hersenbloeding

Herseninfarct

Behandelingen

Verschillende soorten behandelingen in een Santeon ziekenhuis* die mogelijk zijn bij een herseninfarct.

Bij een hersenbloeding zijn er in de acute fase – behalve verlagen van de bloeddruk – geen behandelmogelijkheden.

Bij een herseninfarct zijn er in de acute fase verschillende behandelingen mogelijk. De intra-arteriële behandeling wordt niet in ieder ziekenhuis gegeven. Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Maasstad ziekenhuis, OLVG en Martini ziekenhuis hebben afspraken met ziekenhuizen in de regio waarnaar patiënten worden doorverwezen.

Als behandeling in de acute fase niet mogelijk is, gaan patiënten rechtstreeks naar de stroke unit voor verder onderzoek naar de oorzaak, behandeling van risicofactoren en opstarten van revalidatie.

20%

Intraveneuze trombolyse*

Behandelingen

Intraveneuze trombolyse*

Intra-arteriële behandeling*

Tijd tot behandeling

De snelheid waarmee patiënten een trombolysebehandeling krijgen (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling.

De snelheid waarmee patiënten behandeld worden met trombolyse (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling. Het is daarom van belang om bij een CVA zo snel mogelijk de huisarts of 112 te bellen en naar de spoedeisende hulp te komen. Als na het begin van de CVA 4,5 uur is verstreken, dan heeft intraveneuze trombolyse geen zin meer. Een intra-arteriële behandeling is soms nog tot 24 uur na het ontstaan van het CVA mogelijk.

28 minuten

afbeelding 28 minuten

Is de tijd dat patienten worden behandeld na binnenkomst ziekenhuis

Tijd tot behandeling

minuten

Leeftijd

Hersenbloeding

56%

Patienten ouder dan 75 jaar

Herseninfarct

47%

Patienten ouder dan 75 jaar

Leeftijd 75 +

Hersenbloeding

Herseninfarct

Verhouding

Herseninfarct
Het herseninfarct komt het meeste voor. Een deel van de hersenen krijg te weinig bloed, waardoor het hersenweefsel is beschadigd. Dit kan ontstaan door lokale trombose of doordat een stolsel van elders wordt versleept naar de hersenen en daar vastloopt. Een stolsel kan afkomstig zijn uit de halsslagaderen of uit het hart. Het achterliggende deel van de hersenen krijgt hierdoor te weinig zuurstof en raakt beschadigd.

Hersenbloeding
Een hersenbloeding ontstaat door gesprongen bloedvat. Dit kan veroorzaakt worden door afwijkende bloedvaten of door zwakke plekken. Ook speelt hoge bloeddruk vaak een rol.

afbeelding Hersenbloeding
afbeelding Herseninfarct
11 %

Hersenbloeding

89 %

Herseninfarct

Verhouding hersenbloeding / herseninfarct

Verhouding vrouw/man

Dit is de verhouding vrouw/man.

Hersenbloeding

afbeelding Vrouw
afbeelding Man
56 %

Vrouw

44 %

Man

Herseninfarct

afbeelding Vrouw
afbeelding Man
41 %

Vrouw

59 %

Man

Verhouding Man/Vrouw

Hersenbloeding

Herseninfarct

Verblijfplaats na ontslag

Na ontslag uit het ziekenhuis verblijven patiënten op de volgende plaatsen:

Patiënten met een bloeding zijn vaker ernstiger aangedaan en hebben minder kans op goed herstel.

Bij publicatie was de data van CWZ over hersenbloeding niet beschikbaar.

Hersenbloeding

afbeelding Thuis
0 %

Thuis

afbeelding Revalidatiecentrum
0 %

Revalidatiecentrum

afbeelding Verpleeghuis
0 %

Verpleeghuis

afbeelding Geriatrisch revalidatie verpleeghuis
0 %

Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Herseninfarct

afbeelding Thuis
61 %

Thuis

afbeelding Revalidatiecentrum
4 %

Revalidatiecentrum

afbeelding Verpleeghuis
7 %

Verpleeghuis

afbeelding Geriatrisch revalidatie verpleeghuis
25 %

Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Verblijfplaats na ontslag

Hersenbloeding

Herseninfarct

Overleving

Na ontslag uit ziekenhuis

Soms is de beroerte zo ernstig dat patiënten hieraan overlijden. Dit is bij bloedingen vaker het geval dan bij herseninfarcten. Sommige ziekenhuizen maken de keuze om hun patiënten voor palliatieve zorg wel of niet over te plaatsen naar een hospice. Dit kan van invloed zijn op het sterftecijfer.

Hersenbloeding

73%

patiënten nog in leven

Herseninfarct

98%

patiënten nog in leven

Overleven bij ontslag

Hersenbloeding

Herseninfarct

Opnameduur

Aantal dagen dat de patiënt in het ziekenhuis ligt.

Wanneer de gevolgen van een CVA relatief licht zijn dan volstaat vaak een korte opname voor bewaking, onderzoek en revalidatie. Daarna kan patiënt naar huis om verder te revalideren. Wanneer een CVA ernstiger is of wanneer er complicaties ontstaan, dan is vaak een langere opname nodig. Patiënten worden hierna vaak overgeplaatst naar een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling van een verpleeghuis. Wanneer patiënten zeer ernstig zijn aangedaan volgt overplaatsing naar een verpleeghuis.
Patiënten met een heropname zijn niet meegenomen.

Hersenbloeding

40 %

0-5 dagen

23 %

6-10 dagen

38 %

Meer dan 10 dagen

Herseninfarct

72 %

0-5 dagen

15 %

6-10 dagen

13 %

Meer dan 10 dagen

Opnameduur

Hersenbloeding

Herseninfarct