Laaggeletterdheid

2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben grote moeite met lezen, schrijven en rekenen. Het gaat hierbij om 1 op de 9 Nederlanders.

Over laaggeletterdheid

In het dagelijks leven hebben deze mensen moeite met onder andere het lezen en begrijpen van gezondheidstips, patiëntenfolders en bijsluiters van medicijnen. Ook het maken van goede keuzes op het gebied van de gezondheidszorg is vaak een moeilijke opgave voor hen.

Kunt u zo snel niemand bedenken in uw omgeving die laaggeletterd is? Dat kan kloppen; laaggeletterden zijn vaak moeilijk zichtbaar. Ze doen veel moeite om niet op te vallen in het dagelijks leven en in het arbeidsproces. Er rust een groot taboe op het niet goed kunnen lezen en schrijven, terwijl je als burger en werknemer steeds meer teksten moet lezen en verwerken.

Animatie wachtkamerschermen

Er zijn animaties voor laaggeletterden op al onze wachtkamerschermen te zien sinds 2017.

Wat doet CWZ hiermee?

Op 13 februari 2014 tekende CWZ het convenant Bondgenootschap Laagggeletterdheid regio Nijmegen. Bondgenoten zetten zich in voor de bevordering van lezen en schrijven in hun regio en doen hun best om het taboe op laaggeletterdheid te doorbreken.

CWZ werkt nauw samen met het ROC Nijmegen om laaggeletterdheid breed onder de aandacht te brengen van de medewerkers van het ziekenhuis. Dit doen we door informatiebijeenkomsten te organiseren waarbij een taalambassadeur zijn verhaal vertelt.

Elk jaar organiseert CWZ een aantal activiteiten op het gebied van laaggeletterdheid. Vooral tijdens de jaarlijks terugkerende Week van de Alfabetisering schenkt het ziekenhuis extra aandacht aan dit onderwerp.

In 2010 won CWZ samen met het ROC Nijmegen één van de Nationale Alfabetiseringsprijzen. Ze wonnen in de categorie ‘taboedoorbrekend’. Samen hadden ze complexe medische informatie toegankelijk en begrijpelijk gemaakt voor mensen die niet of niet goed kunnen lezen. De jury van de Nationale Alfabetiseringsprijzen stelde dat CWZ en het ROC Nijmegen laaggeletterdheid ‘bespreekbaar hebben gemaakt tot in de spreekkamer’ en dat de relatief goedkope en duurzame aanpak een voorbeeld is voor andere organisaties. 

Laaggeletterdheid onder de aandacht brengen in CWZ

  • De afdeling patiëntenvoorlichting herschrijft samen met de verpleegkundigen de folders. Deze folders worden zo begrijpelijk mogelijk geschreven. Zodat de patiënt bijvoorbeeld goed voorbereid een operatie ondergaat.
  • Het thema laaggeletterdheid op verschillende manieren onder de aandacht brengen bij medewerkers en patiënten: informatiestand, voorlezen op de kinderafdeling, placemat met weetjes over het thema, interessante weetjes op social media, workshops.
  • Bewustwording bij medewerkers van een grote groep mensen die moeite heeft met lezen en schrijven. Een toolkit ontwikkelt zodat een afdeling aan de slag kan met dit thema.
  • De afdeling communicatie heeft en workshop eenvoudig schrijven gevolgd. Deze kennis past zij toe bij het schrijven van folders en andere schriftelijke middelen.
  • De website is  vernieuwd. Met de QuickScan van het CBO heeft CWZ de site getest op begrijpelijkheid en vindbaarheid van informatie. 

Meer informatie

Een aantal interessante websites met meer informatie over dit onderwerp: