Staf raad van bestuur

Staf raad van bestuur
mevr. drs C. (Conny) Kranen

  • secretaris raad van bestuur

mevr. mr. J.M.E. (Anneke) Langen

  • secretaris raad van bestuur en raad van toezicht
  • manager staf raad van bestuur
  • hoofd juridische zaken

Secretaris raad van bestuur
De secretaris raad van bestuur zorgt voor directe ondersteuning van de raad van bestuur en de ondersteuning van interne en externe communicatie van raad van bestuur-besluiten en berichten. De secretaris raad van bestuur stuurt interne organisatie-adviseurs/ projectmanagers aan die op strategische projecten werkzaam zijn en geeft leiding aan de klachtenfunctionaris.

Juridische zaken
Het hoofd juridische zaken is verantwoordelijk voor de behandeling van juridische vraagstukken en daaraan gerelateerde dossiers. Het hoofd juridische zaken werkt nauw samen met de klachtenfunctionaris.