Staf raad van bestuur

Secretaris raad van bestuur
De secretaris raad van bestuur zorgt voor directe ondersteuning van de raad van bestuur en de ondersteuning van interne en externe communicatie van raad van bestuur-besluiten en berichten. De secretaris raad van bestuur stuurt interne organisatie-adviseurs/ projectmanagers aan die op strategische projecten werkzaam zijn en geeft leiding aan de klachtenfunctionaris.

Hoofd Staf Raad van Bestuur
mw. L. (Lieke) van der Meeren

Juridische zaken
Het hoofd juridische zaken is verantwoordelijk voor de behandeling van juridische vraagstukken en daaraan gerelateerde dossiers. Het hoofd juridische zaken werkt nauw samen met de secretaris raad van bestuur en de klachtenfunctionaris.

 Hoofd Juridische zaken
mr. J.M.E. (Anneke) Langen-de Heus