Medische Informatie & Communicatie Technologie

De unit medische informatie & communicatietechnologie (MICT) richt zich op het beheer en de ontwikkeling van de infrastructuur, informatiesystemen en het medisch instrumentarium in CWZ. Daarnaast houdt de unit zich bezig met hieraan gerelateerde dienstverlening op het gebied van kwaliteitsmanagement, servicemanagement en ondersteuning via de helpdesk ICT.

Manager
A. (Arnoud) Looijen a.i.