Kwaliteit, veiligheid en verantwoording

De afdeling kwaliteit, veiligheid en verantwoording ondersteunt de invoering van het kwaliteitsbeleid binnen het CWZ door o.a. ondersteuning te bieden bij ziekenhuisbrede en afdelingsgebonden trajecten zoals accreditatie, documentbeheerssyteeem en kwaliteitsprojecten. De afdeling geeft ook adviezen bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg.

Manager
mw. dr. C.(Carla) Veldkamp