Serviceunits

In de serviceunits zijn alle adviserende en faciliterende functies in ondergebracht.

Personeel en organisatie

De serviceunit P&O richt zich op de pijlers HRM-advies, -beleid en -administratie, loopbaanadvies, arbeidsmarkt en recruitment, werving & selectie en arbo en gezondheid. Ook beheert de serviceunit P&O het personeelsinformatiesysteem.

Manager a.i.
mw. J. (José) Letsch

CWZ academie

Alle activiteiten die met leren te maken hebben vinden plaats binnen de CWZ academie. Hier zijn taken op het gebied van wetenschap, onderwijs en opleiden samengebracht. De CWZ academie faciliteert en ondersteunt CWZ-medewerkers in hun leerprocessen, zoveel mogelijk passend bij de eigen leer. De afdeling bestaat uit verschillende teams die zich bezighouden met:

 • Medische opleidingen en bedrijfsopleidingen: medische (vervolg)opleidingen, bij- en nascholing en services.
 • Zorg- en beroepsopleidingen: beroepsopleidingen, bij- en nascholing.
 • Onderzoek (research support office RSO): verpleegkundig onderzoek, voorbereiding lokale toetsing, ondersteuning studies en monitoring studies.
 • Subsidies.

Managers

 • mw. A. (Anouk) Straus, manager bedrijfsvoering
 • T. Dofferhoff, medisch manager

Kwaliteit, veiligheid en verantwoording

De afdeling kwaliteit, veiligheid en verantwoording ondersteunt de invoering van het kwaliteitsbeleid binnen het CWZ door o.a. ondersteuning te bieden bij ziekenhuisbrede en afdelingsgebonden trajecten zoals accreditatie, documentbeheerssyteem en kwaliteitsprojecten. De afdeling geeft ook adviezen bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg.

Manager
mw. dr. C.(Carla) Veldkamp

Klant, markt en innovatie

De gezondheidszorg is sterk in beweging. Patiënten, verwijzers en zorgverzekeraars verwachten een hoge kwaliteit van zorg en dienstverlening. Voor CWZ is dat vanzelfsprekend. Wij willen zelfs een stap verder gaan. Daarom beschikt CWZ voor het realiseren van een optimale markt- en klantgerichtheid over de afdeling klant, markt en innovatie. Hieronder vallen onder meer communicatie, patiëntenvoorlichting, marketing, klachtenopvang en zorgcontractering.

Manager
mw. drs. P. (Patricia) van Hooff

Facilitaire zaken

De serviceunit facilitaire zaken is verantwoordelijk voor alle ondersteunende processen op het gebied van:

 • Beveiliging
 • Bedrijfshulpverlening
 • Parkeerbeheer
 • Groenvoorziening
 • Restaurant Binnenhof
 • Vergaderzalen
 • Servicedesk
 • Telefooncentrale
 • Textielservice
 • Inkoop
 • Logistiek
 • Postkamer
 • Room-service
 • Schoonmaak
 • Patiëntenvervoer
 • Technische dienst
 • Afval & milieu
 • Huisvesting.

Kernkwaliteiten
De unit streeft ernaar om ondersteunend, innovatief en waar mogelijk regiehoudend te zijn. Daarbij ligt de focus op de volgende unitgerichte kernkwaliteiten:

 • Bereikbaar: wij streven naar optimale bereikbaarheid 
 • Gastvrij: wij zijn vriendelijk en dienstbaar 
 • Lekker: wij zorgen voor eten en drinken en een prettige verblijfsomgeving 
 • Schoon: wij zorgen voor een schone en hygiënische omgeving 
 • Transparant: wij luisteren en zorgen dat u door de juiste persoon geholpen wordt 
 • Veilig: wij zijn integer en waakzaam.

Manager
J.M. (John) Verberne 

Financiën en administratie

De serviceunit financiën en administratie richt zich op de administratie en registratie van de productie. De informatie wordt vastgelegd volgens geldende regels.

Manager
P.H. (Piet-Hein) van Herk

Management control

De serviceunit management control analyseert informatie en bewerkt dat tot managementinformatie.

Manager en concern controller
P.H. (Piet-Hein) van Herk

Medische informatie & communicatie technologie

De unit medische informatie & communicatietechnologie (MICT) richt zich op het beheer en de ontwikkeling van de infrastructuur, informatiesystemen en het medisch instrumentarium in CWZ. Daarnaast houdt de unit zich bezig met hieraan gerelateerde dienstverlening op het gebied van kwaliteitsmanagement, servicemanagement en ondersteuning via de helpdesk ICT.

Manager
M. (Marc) Roozen