Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen CWZ als maatschappelijke onderneming. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.

Op de foto van links naar rechts: Herman Bolhaar (voorzitter), Henk van der Stelt, Wilma Scholte op Reimer, Thea Heeren, Ariën van den Berg.

Hoofd- en nevenfuncties

Mr. H.J. (Herman) Bolhaar

Lid raad van toezicht vanaf 1-6-2017, voorzitter vanaf 3-7-2018

Hoofdfunctie 

 • Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Nevenfuncties

 • Voorzitter raad van toezicht (RvT) CWZ
 • Voorzitter remuneratiecommissie RvT CWZ
 • Lid maatschappelijk adviesraad faculteit rechten, RU Utrecht
 • Decaan leernetwerk.009. 2018 (NSOB)
 • Voorzitter raad van advies van Zorginstituut Nederland

Dr. T.J. (Thea) Heeren

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 1-5-2014

Nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht CWZ
 • Vice-voorzitter raad van toezicht CWZ
 • Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid RvT CWZ
 • Lid bestuur NVTZ 
 • Lid van de innovatie- en adviescommissie governance van de BOZ

Drs. H. (Henk) van der Stelt

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 3-7-2018

Functie: lid van de Raad van Commissarissen van:

 • Result Laboratorium (vice-voorzitter, voorzitter auditcommissie en lid remuneratiecommissie)
 • LTO Bedrijven (vice-voorzitter)
 • AAG
 • B&A groep

Functie: lid van de Raad van Toezicht bij de volgende organisaties in de zorgsector:

 • Ziekenhuis St Jansdal (vicevoorzitter, eveneens lid financiële auditcommissie en lid commissie kwaliteit en veiligheid)
 • Radiotherapiegroep (eveneens voorzitter financiële auditcommissie en remuneratiecommissie)
 • Bevolkingsonderzoek Nederland (eveneens voorzitter financiële auditcommissie)
 • AxionContinu (eveneens voorzitter commissie financiën, bedrijfsvoering en vastgoed)
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (eveneens voorzitter financiële auditcommissie)
 • Zorggroep Almere (voorzitter).

Prof. Dr. W.J.M. (Wilma) Scholte op Reimer 

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 1-1-2019

Hoofdfunctie

 • Lid CvB Hogeschool Utrecht
 • Bijzonder hoogleraar complexe zorg, in het bijzonder voor hartpatiënten (UvA/AMC)

Nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht CWZ
 • Lid commissie kwaliteit & veiligheid CWZ
 • Lid wetenschappelijk college verpleegkunde, verpleegkundigen & verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Lid remuneratiecommissie RvT CWZ

A.Th. (Ariën) Van den Berg RA

Lid raad van toezicht CWZ vanaf 16-3-2020

Hoofdfunctie

 • Partner/owner Solutions for Business bv, interim management

Nevenfuncties

 • Lid raad van toezicht CWZ
 • Lid  auditcommissie RvT CWZ
 • Voorzitter Stichting Herenzitting Knotsenburg
 • Non-executive director van diverse buy & build initiatieven in oprichting.

Contact met raad van toezicht

Contactpersoon:

 • mevrouw mr. J.M.E. (Anneke) Langen
 • secretaris raad van bestuur en raad van toezicht / manager staf raad van bestuur
 • telefoonnummer: 024 - 3658605
 • e-mailadres: a.langen@verwijder-dit.cwz.nl