Raad van bestuur

De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de strategie, het beleid en de realisatie van de missie en doelstellingen van het ziekenhuis.

De raad van bestuur geeft leiding aan de organisatie, stuurt de direct aansluitende managementlaag van managers bedrijfsvoering en medisch managers aan en stemt zijn beleid af met het bestuur van de medische staf en de andere adviesorganen.

De raad van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid. De raad van bestuur hanteert een collegiaal bestuursmodel.

A. (Ale) Houtsma

Voorzitter raad van bestuur

Ale Houtsma (1957) heeft ruime ervaring in ziekenhuiszorg. Hij werkt al meer dan 25 jaar in ziekenhuizen, zowel in topklinische als in academische, waaronder tweemaal in het Radboudumc. Van zomer 2017 tot december 2018 was hij interim lid van raad van bestuur in het Spaarne Gasthuis in Haarlem en Hoofddorp, waar hij zich met name heeft gericht op verbetering van de spoedzorgketen en de locatieprofilering. Daarvoor werkte hij bij het Karolinska University Hospital in Stockholm in Zweden. Hij hield zich daar onder meer bezig met de transformatie naar 'value based healthcare' (VBHC) en patiëntenparticipatie.

Drs. G. (Gosse) van der Veen

Lid raad van bestuur

Gosse van der Veen (1958) is onder andere verantwoordelijk voor de kernportefeuille bedrijfsvoering. Hij heeft ruime ervaring in diverse (semi-) publieke organisaties. Sinds 2004 vervulde hij de functie van Directeur Generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarvoor was hij algemeen directeur-griffier van de staten van Friesland en inspecteur Volkshuisvesting bij het ministerie van VROM voor Friesland, Groningen en Drenthe. Strategie- en organisatieontwikkeling, strategische bedrijfsvoering en IT zijn vaste thema’s in zijn loopbaan.