Organogram

Unitstructuur

CWZ kent 3 soorten units, die er samen voor zorgen dat de doelen van CWZ worden bereikt: zorgunits, capaciteitsunits en serviceunits. 

Overleg en besluitvorming
CWZ kent een vaste overleg- en besluitvormingsstructuur. Dat zorgt voor samenhang, samenwerking en een focus op het belang van de gehele organisatie. Een aantal service units houdt zich bezig met ziekenhuisbrede projecten. Bijvoorbeeld voor het kwaliteitssysteem, het relatiebeheer, opleidingen en beleid en strategie.

Medisch specialismen

Het CWZ kent 30 medische specialismen. Ongeveer 180 medisch specialisten oefenen hun vak in een van de medische specialismen uit. Naar het overzicht van medisch specialismen > 

Vereniging medische staf

Voorzitter 

dr. M.E.R. (Marc) Gomes (voorzitter)

Leden

dr. J.P.A. (Jean-Paul) van Basten
dr. A.P.M. (Bart) Boll
drs. J.C (Jacco) Geuze
drs. C. (Claire) de Leijer

Verpleegkundige staf

Voorzitter

Marike Brugman 

Vicevoorzitter

Lucia uit het Broek

Leden

Joscha Falize
Linda van Voorst-Jansen
Patrick Eken

Ondernemingsraad

Voorzitter

F. (Frans) van Heel

Ambtelijk secretaris /beleidsadviseur

mw. M.H. (Marleen) Menninga

Staf raad van bestuur

mw drs C. (Conny) Kranen

  • secretaris raad van bestuur

mw mr. J.M.E. (Anneke) Langen

  • secretaris raad van bestuur en raad van toezicht
  • manager staf raad van bestuur
  • hoofd juridische zaken

Secretaris raad van bestuur

De secretaris raad van bestuur zorgt voor directe ondersteuning van de raad van bestuur en de ondersteuning van interne en externe communicatie van raad van bestuur-besluiten en berichten. De secretaris raad van bestuur stuurt interne organisatie-adviseurs/ projectmanagers aan die op strategische projecten werkzaam zijn en geeft leiding aan de klachtenfunctionaris.

Juridische zaken

Het hoofd juridische zaken is verantwoordelijk voor de behandeling van juridische vraagstukken en daaraan gerelateerde dossiers. Het hoofd juridische zaken werkt nauw samen met de klachtenfunctionaris.

Zorgunits

De zorgunits voeren de directe patiëntenzorg uit. Elk specialisme heeft een eigen zorgunit. De leiding ligt in handen van een medisch manager (een medisch specialist van het betreffende specialisme) en een manager bedrijfsvoering.

Capaciteitsunits

De capaciteitsunits stellen ondersteunende capaciteiten of produkten in de zorg beschikbaar aan de zorgunits. Bijvoorbeeld OK-capaciteiten of laboratoriumonderzoeken. 

Serviceunits

Hierin zijn alle adviserende en faciliterende functies in ondergebracht. Deze units ondersteunen de andere units en de raad van bestuur. Bijvoorbeeld P&O, financiële zaken en ICT. Naar pagina serviceunits >