Organisatiestructuur

3 soorten units

CWZ kent 3 soorten units, die er samen voor zorgen dat de doelen van CWZ worden bereikt:

  • zorgunits
  • capaciteitsunits
  • service units

Zorgunits

Hier wordt de directe patiëntenzorg uitgevoerd. Elk specialisme heeft een eigen zorgunit. De leiding ligt in handen van een medisch manager (een medisch specialist van het betreffende specialisme) en een manager bedrijfsvoering.

Capaciteitsunits

Deze units stellen capaciteiten of producten beschikbaar aan de zorgunits. Bijvoorbeeld de operatiekamers of de laboratoria.

Service units

Hierin zijn alle adviserende en faciliterende functies in ondergebracht. Deze units ondersteunen de andere units en de raad van bestuur. Bijvoorbeeld P&O, financiële zaken en ICT.

Bekijk de organogram van CWZ.

Samenhang en samenwerking

CWZ kent een vaste overleg- en besluitvormingsstructuur. Dat zorgt voor samenhang, samenwerking en een focus op het belang van de gehele organisatie. Een aantal service units houdt zich bezig met ziekenhuisbrede projecten. Bijvoorbeeld voor het kwaliteitssysteem, het relatiebeheer, opleidingen en beleid en strategie.