Kernwaarden

Vier kernwaarden zijn ons DNA en vormen de basis van ons dagelijkse werk en onze ambities. Ze maken ons tot de CWZ'ers die we zijn.

Professioneel

CWZ'ers zijn vakbekwaam en vaardig. We kennen ons vak. We zijn deskundig en betrouwbaar.

Betrokken

CWZ'ers zijn vriendelijk en menselijk. We doen ons werk toegewijd, zorgzaam en met aandacht.

Gedreven

CWZ'ers zijn gedreven. Alles doen we met enthousiasme en vanuit een grote motivatie. Nóg beter worden is een belangrijke drijfveer.

Grensverleggend

CWZ’ers handelen buiten de geijkte kaders handelen als dat nodig is en in het belang van onze patiënten. We zijn gericht op samenwerking met anderen binnen én buiten het ziekenhuis.