Jaarimpressie 2018-2019

Voorwoord

CWZ is er in 2018 in geslaagd hoge kwaliteit ziekenhuiszorg te leveren. Dat zien we in de goede scores van ons ziekenhuis in ranglijsten, keurmerkonderzoeken, patiëntenwijzers en de positieve uitkomsten van het patiënttevredenheidonderzoek. Ook de erkenning van onze expertisecentra onderstreept dit. We werkten hard om onze ambities waar te maken. In deze jaarimpressie kijken we terug.

Onze ambities

CWZ wil uitblinken op persoonlijke en waardevolle zorg dicht bij huis. Met het programma  'Beter beter worden - onze zorg' zetten we in op 4 ambities:

  • Betrokken patiënt
  • Doelmatige zorg
  • Juiste zorg op de juiste plek
  • Topklinische zorg

Kerngegevens CWZ 2018

Ontvangt u de nieuwsbrief al?

Blijf op de hoogte van nieuws over CWZ en meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief.

Meer uitleg over de nieuwsbrief

Uitgelicht

CWZ is bezig om het ziekenhuis toekomstbestendig te maken voor de zorg van nu en de toekomst. Dit doen we door de zorg op een andere manier in te richten.

Santeon, samen voor vernieuwing

Santeon is een uniek landelijk samenwerkingsverband waarin zeven topklinische ziekenhuizen open samenwerken met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing. Wat onze samenwerking uniek maakt, is dat onze professionals bij elkaar in de keuken kijken. Met Value-Based Health Care als leidend principe worden de beste resultaten binnen Santeon overgenomen en als standaard geïmplementeerd om de waarde van zorg voor onze patiënten te vergroten.