Jaardocument/jaarverslag

Jaarimpressies van 2015 t/m 2020

Jaarimpressie 2019/2020 (alleen online beschikbaar)
Jaarimpressie 2018/2019 (alleen online beschikbaar)
Jaarimpressie 2017/2018(alleen online beschikbaar)
Jaarimpressie 2016/2017 (alleen online beschikbaar)
Jaarimpressie 2015/2016(alleen online beschikbaar)

Het jaardocument van 2018 is beschikbaar in pdf bestand

Meer over CWZ

Jaarrekening

Hier vindt u onze jaarrekening.

Declaratieoverzicht

De nieuwe Zorgbrede Governancecode beveelt aan alle onkostenvergoedingen van de raad van bestuur openbaar te maken en te verantwoorden. CWZ maakt vanaf verslagjaar 2017 de onkosten van de leden van de raad van bestuur openbaar. 

Op deze pagina worden jaarlijks de kosten gepubliceerd die samenhangen met de functie van de leden van onze raad van bestuur. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan reiskosten, studiekosten, literatuur  en bijvoorbeeld uitgaven die betaald worden uit de vaste onkostenvergoeding.

De publicatie is na afloop van ieder jaar gelijk of vlak na de publicatie van het jaarverslag.