Corporate Governance

Zorgbrede Governance-code

CWZ hanteert de Zorgbrede Governance-code die de Branche-organiaties Zorg (BoZ) hebben opgesteld. Het hanteren van die code betekent dat wij ons houden aan de uitgangspunten die in deze code staan verwoord. Of, wanneer dit niet het geval is, zullen uitleggen waarom dit niet gebeurt (comply or explain).

De code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De principes van deze code zijn toegepast in de statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht.

Voor meer informatie

Kijk bij Dit is CWZ en bij Organisatie.