ANBI-gegevens CWZ

CWZ is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI):

Jaarrekening CWZ

In de jaarrekeningen van CWZ vindt u de bestuurssamenstelling en/of de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en de balans, incl. staat van baten en lasten.

Jaarimpressies

Benieuwd waar CWZ voor staat en hoe we dat het afgelopen jaren vorm hebben gegeven? Lees het in de online jaarimpressie.