Het laatste nieuws over COVID

18 januari 2022

Verminderde afweer: verschil tussen 3e vaccinatie en booster & antistoffenbehandeling werkt helaas niet bij omikron

Corona

corona

25 januari: cijfers t/m december 2021

In februari volgt weer een update hierover. 

14 januari: Verschil 3e vaccinatie en booster bij verminderde afweer

 • CWZ-patiënten met een verminderde afweer zijn in oktober uitgenodigd voor een 3e prik in het kader van de eerste vaccinatiecyclus. Deze extra prik kregen ze in CWZ.
 • Nu ontvangt deze groep van de GGD een uitnodiging voor de boosterprik. Dat is niet hetzelfde als de 3e prik zoals hierboven genoemd, maar een nieuwe prik in het kader van de tweede vaccinatiecyclus. Voor deze boostervaccinatie kunnen ze terecht bij de GGD en niet in CWZ.
 • Er moet 3 maanden zitten tussen de extra prik van CWZ en de booster van de GGD.

Meer informatie op site overheid.

14 januari: Antistoffenbehandeling REGEN-cov werkt helaas niet bij omikron

Een aantal weken terug is gecommuniceerd aan patiënten met een verminderd afweersysteem dat er een nieuwe behandeling is met monoklonale antistoffen voor als ze corona krijgen. Helaas werkt deze REGEN-Cov behandeling niet bij de omikron-variant, die in Nederland en ook in Nijmegen dominant is. Daardoor zullen patiënten die nu worden opgenomen omikron hebben. CWZ geeft dus niet langer deze behandeling aan poliklinische én klinische patiënten met een verminderd afweersysteem. 

14 januari: Wat als u geen begeleider kunt meenemen naar de afspraak? Dit zijn alternatieven.

Kom alleen, tenzij… blijft het dringend advies aan patiënten. We bieden twee alternatieven aan. 

 • U kunt als patiënt een voor u belangrijke naaste ook telefonisch betrekken bij een afspraak. Het is altijd toegestaan om een partner, familielid of een vriend(in) te bellen en op de luidspreker te zetten tijdens uw afspraak. Zo kan uw naaste meeluisteren en ook iets zeggen of vragen.
 • Als u wilt, kunt u het gesprek opnemen met uw mobiele telefoon, zodat u dit later samen kunt terugluisteren.

4 januari: Kom zoveel mogelijk alleen naar CWZ

Maatregelen om te zorgen dat het niet te druk is in het ziekenhuis en iedereen 1.5 meter afstand kan houden

 • Kom zo veel mogelijk alleen, tenzij het niet mogelijk is om alleen te komen. Dat is wanneer de patiënt jonger is dan 18 jaar, verward is, minder mobiel is, (kwetsbare) ouderen of kanker heeft. 
 • Patiënten dagbehandeling C52: geen begeleider, tenzij noodzakelijk.
 • Heeft u iemand gebracht naar de afspraak, blijf dan niet wachten in het ziekenhuis.

30 december: minder COVID-patiënten op verpleegafdelingen, situatie IC ongewijzigd

Het aantal COVID-verdachte patiënten dat zich meldde bij de spoedeisende hulp en eerste harthulp was deze week vergelijkbaar met de week ervoor. Op de verpleegafdelingen is het aantal COVID-bewezen patiënten afgenomen, terwijl het aantal op de IC gelijk is gebleven.

Basisregels 

U kunt ons helpen om het besmettingsrisico op corona en griep zo klein mogelijk te houden. Het maakt een groot verschil als u zich houdt aan de basismaatregelen om uzelf, kwetsbare patiënten en medewerkers te beschermen.

 • Komt u naar CWZ? Vul de corona-vragenlijst op cwz.nl in.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Mondkapje is verplicht.
 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen bij de GGD.
 • Hoest en nies in uw elleboog. Was vaak de handen.
 • Wij schudden geen handen.

Meer informatie

Meer informatie over onze maatregelen voor patiënten, bezoekers en begeleiders.

 

-----

2 december: CWZ ziet aandeel gevaccineerde patiënten stijgen in ziekenhuis

Uit onderzoek van arts-microbioloog Bert Mulder en internist in opleiding Jona Walk van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis blijkt dat het onder de patiënten die met COVID in het ziekenhuis worden opgenomen, zowel de absolute aantallen als het aandeel gevaccineerde patiënten toeneemt. Wat zegt dit over de effectiviteit van het vaccin?

Verschuiving naar volledig gevaccineerde patiënten

Sinds augustus houden de onderzoekers bij hoeveel van de opgenomen patiënten in CWZ zijn gevaccineerd. ‘We zien twee belangrijke trends’, zegt Mulder. ‘Het aantal mensen met COVID stijgt steeds sneller: van 25 in augustus naar 132 in november. Daarnaast zien we de verschuiving van vooral mensen die niet zijn gevaccineerd, naar steeds meer mensen die volledig zijn gevaccineerd. Dat aandeel stijgt nog sneller. In augustus was dat 32%, nu is het percentage gevaccineerde mensen met COVID dat is opgenomen in CWZ al bijna 70%.’

Wat betekent deze stijging?

In Nijmegen is de vaccinatiegraad relatief hoog, iets boven het landelijk gemiddelde. ‘Als je onder de opgenomen covid-patiënten meer mensen ziet die gevaccineerd zijn, wil dat niet zeggen dat de vaccins niet goed werken. Het vaccin voorkomt immers niet alle ernstige COVID en de groep gevaccineerden is groot. Het is te verwachten dat er ook mensen die gevaccineerd zijn in het ziekenhuis komen, maar binnen de veel grotere groep gevaccineerden is hun relatieve aandeel lager. Juist daarom is het zo belangrijk dat mensen zich laten vaccineren’, aldus Mulder.

Opmerkelijk is wel dat het aandeel gevaccineerde patiënten snel toeneemt binnen de groep opgenomen covid-patiënten, naar nu dus bijna 70%. 'Dat kan wijzen op een afnemende vaccin effectiviteit, omdat de vaccinatiegraad onder de risicogroepen de afgelopen maanden nagenoeg gelijk is gebleven’, zegt Walk. ‘Dat onderschrijft het belang van een snelle boosterprik aanbieden in kwetsbare groepen en een bredere aanpak van de coronacrisis.’