Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

Eerste stop roulerend schilderij markeert samenwerking palliatieve zorg in regio

24 juni 2015

Op 30 april schonk het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland (NPZZG) een schilderij aan het Palliatiefconsult team van CWZ. Het schilderij is 3 maanden te zien in CWZ. Daarna rouleert het tussen de andere partners in het NPZZG.

Namens CWZ ontving het Palliatiefconsult team het schilderij uit handen van het NPZZG. Het schilderij symboliseert de regionale samenwerking bij palliatieve zorg, gecentreerd rond de patiënt. Deze samenwerking bevordert de continuïteit en de kwaliteit van zorg zoals beschreven in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg van het Ministerie van VWS.
CWZ is verheugd om het schilderij als eerste te mogen exposeren. “Sinds eind 2014 is ons eigen palliatieve team compleet en op volle sterkte. Dit moment symboliseert de start van de samenwerking tussen ons eigen team en het regionale netwerk NPZZG”, aldus Robert van Dongen, anesthesioloog/pijnspecialist en lid van het Palliatieve team van CWZ.

Overal palliatieve zorg volgens dezelfde uitgangspunten
Voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en hun naasten betekent deze samenwerking een betere afstemming tussen de patiënt, zijn huisarts en de overige zorgverleners, waar in de regio zij ook werkzaam zijn. De 1e, 2e en 3e lijns zorgverleners werken volgens dezelfde werkafspraken en uitgangspunten(richtlijnen). Zij zorgen voor goede overdracht van gegevens en een 24-uurs consultatie functie.

Samenwerking
Juist bij palliatieve zorg is de samenwerking tussen verschillende zorgverleners belangrijk en gecentreerd rond de patiënt en zijn naasten. Deze samenwerking komt terug in het schilderij, dat bestaat uit een aantal kleine vakjes van 10 x 10 cm. Onder leiding van kunstenaar Diederik Grootjans uit Nijmegen hebben vertegenwoordigers uit het netwerk dit schilderij gemaakt.

Palliatieve zorg voor betere kwaliteit van leven
Palliatieve zorg is bedoeld voor mensen die niet meer beter kunnen worden, hun familie en naasten. Dan gaat het niet alleen over lichamelijke klachten zoals pijnbehandeling, maar ook over het omgaan met mensen die angstig zijn of vragen hebben over het levenseinde en over zingeving. Belangrijk doel is om de kwaliteit van leven in de laatste fase zo goed mogelijk te laten zijn voor patiënten en hun naasten.

Netwerk Palliatieve Zorg Zuid Gelderland
In het regionale netwerk NPZZG werken 19 organisaties en voorzieningen samen om de mensen die palliatieve zorg nodig hebben zo goed mogelijk te ondersteunen. Samen proberen zij hun palliatieve zorg op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat mensen de juiste zorg op de juiste plek krijgen.

Nationaal Programma Palliatieve Zorg
De Rijksoverheid wil de kwaliteit van de palliatieve zorg verbeteren en investeert daarom samen met de zorgorganisaties in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Doel van het programma is dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning.

CWZ en samenwerken
Samenwerken met andere zorgaanbieders (in de keten) binnen de regio is een van de pijlers van goede zorg voor CWZ. Samenwerken binnen het NPZZG is dan ook een logische keuze. Binnen het CWZ is het Palliatief consult team verantwoordelijk voor de ondersteuning bij palliatieve zorg. Door goede samenwerking en afstemming met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen, hospices en andere ziekenhuizen wil het palliatief team de laatste levensfase voor patiënten en hun naasten zo aangenaam mogelijk maken. Soms is ziekenhuisopname niet de gewenste oplossing en zorgt het palliatief consultteam er samen met andere zorgverleners voor dat iemand veilig, zo mogelijk thuis, kan overlijden.