Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van CWZ.

CWZ ook dit jaar weer seniorvriendelijk ziekenhuis

07 september 2015

Vandaag reiken gezamenlijke ouderenorganisaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2015 uit. CWZ is een van de 55 van de 120 ziekenhuislocaties die het keurmerk heeft gekregen.

Vandaag reiken gezamenlijke ouderenorganisaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis 2015 uit. CWZ is een van de 55 van de 120 ziekenhuislocaties die het keurmerk heeft gekregen.

“Ouderen in CWZ worden direct bij opname gescreend op risico’s waardoor de conditie kan verslechteren”, vertelt klinisch geriater Simone Haverkort. “Denk hierbij aan acute verwardheid, verminderde lichamelijke conditie door ondervoeding en te weinig beweging of risico’s op vallen. Waar nodig hebben medewerkers extra aandacht hiervoor. Bijvoorbeeld met extra tussendoortjes tussen de maaltijden door of regelmatig extra beweging buiten het bed. Hiermee proberen we te voorkomen dat de gezondheid van ouderen onnodig achteruit gaat.” Los van de aandoening gaat landelijk namelijk de helft van de ouderen achteruit tijdens opname in een ziekenhuis, blijkt uit onderzoek.

Geen pyjama aan
“Veel ouderen en hun familie denken dat je in het ziekenhuis vooral in bed ligt”, zegt verpleegkundige Miranda van den Dobbelsteen. Zij heeft speciale aandacht voor ouderen op verpleegafdeling Heelkunde B44. “Bij binnenkomst willen ze direct hun pyjama aantrekken en in bed gaan liggen, dan vertel ik ze dat ze in de gewone kleren in hun stoel kunnen plaats nemen.”

Zorg na de opname
Dit jaar is er speciale aandacht voor de afspraken over ontslag. Uitgangspunt van Unie KBO is dat ouderen pas ontslagen mogen worden als de nazorg goed is geregeld. Dat sluit aan bij de visie van CWZ. Speciale transferverpleegkundigen regelen de zorg die nodig is ná de ziekenhuisopname. Ook met andere zorgaanbieders in de regio maken we afspraken hierover, zodat goede zorg is gegarandeerd in de thuissituatie of in een verpleeghuis. 

Meer informatie