Zorg voor broze botten

24 juni 2015

‘Osteoporose - broze botten - is een ondergeschoven kind in de ziekenhuiszorg.’ Dat vindt internist-endocrinoloog Johan Meinardi. ‘Vreemd eigenlijk, want een afnemende botdichtheid komt voor bij een derde van de 50-plussers met een recente botbreuk. De kans op nieuwe botbreuken neemt dan toe. Daarom is het een groot probleem.’

Als specialist in hormonale aandoeningen maakte hij er werk van. Eind 2012 zette hij osteoporosezorg op poten. Samen met zijn collega-internisten, radiologie, geriatrie, chirurgie, orthopedie en drie verpleegkundigen. Elke 50-plusser die in het CWZ komt met een botbreuk krijgt tegenwoordig een uitnodiging voor onderzoek van de botdichtheid. Dit zijn 1800 mensen per jaar. Meinardi: ‘Niet iedereen zal voor het onderzoek kiezen. Als je bijvoorbeeld 90 bent, is dat niet altijd zinvol. Wij verwachten dat de helft van de aangeschreven mensen ingaat op ons aanbod.’

Het onderzoek bestaat uit een Dexa-scan en bloedonderzoek. Daarna komt de patiënt op het spreekuur. Hier licht de verpleegkundige de uitslag toe en schuift ook de internist aan. De behandeling kan bestaan uit medicijnen, vitamine D en leefstijladviezen. De 80-plussers komen ook nog bij een geriater, specialist in ouderdomsziekten. Voor het vervolg gaat de patiënt terug naar de huisarts.

Nu richt de zorg zich op mensen met een botbreuk. In de toekomst wil Meinardi het onderzoek ook aanbieden aan andere patiëntengroepen. Gebruikers van prednisolon of patiënten met darmziekten bijvoorbeeld. Want die lopen extra gevaar. ‘Voor veel artsen is osteoporose niet hun favoriete onderwerp. Zij geven meer aandacht aan de andere ziekten van de patiënt. In de veelheid van problemen delft osteoporose makkelijk het onderspit. Ten onrechte vind ik, want het is een serieuze aandoening. De osteoporosezorg blijkt in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Zij roept veel vragen en dilemma’s op. Dit komt onder andere doordat er steeds meer keuze in geneesmiddelen is’, aldus Meinardi. ‘Maar goede therapie kan veel ellende voorkomen en zelfs het leven verlengen.’

Met de osteoporosezorg loopt het CWZ in de pas met de andere topklinische ziekenhuizen. Ook voldoet de zorg aan de vereisten van het Kwaliteitsinstituut voor de zorg.