Samen meer mogelijk

22 mei 2016

Soms kan de zorg het beste in het ziekenhuis gebeuren, maar soms ook dichter bij huis. CWZ kijkt steeds samen met de zorgpartners in de regio wat de beste plek is. Dat vraagt om goede samenwerking met huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en de INR Trombosedienst. Mooie voorbeelden van samenwerking over de grenzen van het ziekenhuis heen zien we bij de COPD-zorg, de zorg bij borstkanker en bij neurochirurgische ziekten. Ook huisartsen en CWZ zoeken elkaar steeds meer op. Lees meer hierover in CWZine.