Medische Microbiologie start met nieuw Laboratorium Informatie Systeem

05 juni 2020

Op dinsdag 9 juni neemt de afdeling Medische Microbiologie (MMB) een nieuw Laboratorium Informatie Systeem (LIS) in gebruik: GLIMS. Dit systeem wordt landelijk in de meerderheid van de microbiologische laboratoria gebruikt en maakt het gemakkelijker aan allerlei richtlijnen te voldoen. De implementatie hiervan is dan ook een belangrijke stap naar een efficiëntere en betere dienstverlening door MMB CWZ.

Project en go-live

In januari 2019 is gestart met de implementatie van het systeem en het is nu -ondanks de coronacrisis-  tijd voor live gang! Alle secties binnen MMB zijn nauw betrokken geweest. Er is anderhalf jaar lang naast het dagelijks werk enorm geïnvesteerd in de implementatie van dit nieuwe systeem. Eerst zijn zorgvuldig alle werkprocessen op de afdeling doorlopen. Vervolgens zijn verbeteringen aangebracht en de resultaten hiervan zijn ingericht in GLIMS. Samen met de unit MIT is alles opgebouwd tot een bruikbaar systeem. Van deze gelegenheid is ook direct gebruik gemaakt voor het inrichten volgens de ‘Eenheid van Taal’, waardoor het mogelijk wordt om op eenvoudige wijze microbiologische resultaten uit te wisselen met het RIVM en bijvoorbeeld de GGD of andere laboratoria.

Vervolg na go-live

Door dit nieuwe LIS kan naast de dienstverlening in eigen huis ook de dienstverlening aan andere partners geoptimaliseerd worden. Op 9 juni stopt dit hele proces niet. GLIMS biedt ons meer mogelijkheden, die we in de loop van de tijd steeds beter willen gaan benutten. We blijven hier dus actief mee bezig.

Wat verandert er voor de aanvragers?

Voor de aanvragers verandert er nog niet zo veel. Aanvragen blijven nog even op papier. Wanneer GLIMS naar (bijna) ieders tevredenheid functioneert, wordt de volgende stap gepland in de vorm van digitaal aanvragen. De uitslagen van de aangevraagde onderzoeken zijn zoals iedereen gewend is voor interne aanvragers zichtbaar in HiX, voor externe aanvragers in een andere vorm die gezamenlijk overeen gekomen is.  Het kan zijn, dat de presentatie van de uitslagen iets verschilt van de huidige vorm. We hebben een aantal van onze aanvragers, zowel in huis als van daarbuiten, gevraagd met om mee te kijken naar het eindresultaat.

Het kan wel voorkomen dat door de livegang uitslagen van onderzoeken aangevraagd in de week van 9 juni iets later beschikbaar komen.