Laatste nieuws coronavirus in CWZ

27 maart 2020

Alle informatie over corona voor patiënten en bezoekers vindt u op de pagina coronavirus

Vrijdag 27 maart

Digitale coronacheck wordt massaal gebruikt
De app waarmee inwoners van de regio kunnen checken of ze mogelijk corona hebben, is een groot succes. In één dag tijd waren er al 5.500 inschrijvingen. Van hen hebben inmiddels 4.900 mensen de app gedownload, waarvan de meesten de vragen over hun gezondheid hebben beantwoord. Bij 100 mensen waren de klachten dusdanig serieus dat een medisch team van CWZ hen heeft gebeld. 22 mensen kregen het advies om zich te melden bij de huisartsenpost of een spoedeisende hulp van een ziekenhuis. Lees hier meer over deze belangrijke innovatie en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Bemiddeling bij klachten over de zorg kan vertraging oplopen
Door de zware belasting van zorgverleners in de zorg vanwege corona kan de klachtbehandeling vertraging oplopen. Dit verschilt per specialisme en per klacht. De klachtenfunctionaris bespreekt dit met elke klager. De klachtbemiddeling gebeurt geheel telefonisch en bemiddelingsgesprekken worden uitgesteld. We vragen uw begrip hiervoor.

Bedankt voor uw donatie of aanbod van hulp
CWZ wordt overspoeld met vele hartverwarmende donaties en initiatieven van particulieren en bedrijven die ons willen helpen en bedanken. We kunnen helaas niet overal op reageren. Het zijn gewoon te veel initiatieven en het ontbreekt ons aan tijd om alles goed te beoordelen en in huis te distribueren. U begrijpt vast dat onze tijd nu vooral uitgaat naar de patiëntenzorg. Dat neemt niet weg dat we ontzettend dankbaar zijn voor de steun en attenties. 

 • Wilt u iets doneren? Mail dan naar corona@verwijder-dit.cwz.nl.
 • Vuurwerkbrillen hebben we niet meer nodig; we zijn inmiddels voorzien van genoeg spatbrillen.
 • Een overzicht van (een deel van de) ontvangen donaties en initiatieven vind u op deze pagina. Hartelijk bedankt allemaal!
 • Kijk ook op onze pagina op Facebook en op Instagram.

Donderdag 26 maart

Digitale coronacheck live!

Mensen in regio Nijmegen en omstreken kunnen via een digitale coronacheck laten monitoren of hun klachten mogelijk worden veroorzaakt door het coronavirus. Wie zich aanmeldt voor deze app beantwoordt elke dag vragen over hoesten, koorts, verkoudheid, keelpijn en kortademigheid. Een medisch team beoordeelt deze gegevens en reageert terug. Lees hier meer over deze belangrijke innovatie en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.

Sportarts Irene Hendriks: 'We hebben vandaag heel snel veel gebruikers erbij gekregen: sinds vanochtend worden er al 2258 mensen gemonitord. Veel van deze gebruikers hebben we gerust kunnen stellen, maar we hebben ook een aantal mensen doorverwezen naar de huisarts.'

Gewijzigde bezoektijden
Bezoek voor B12, B14 en C14
Patiënten die worden verpleegd op B12, B14 en C14 mogen geen bezoek ontvangen.

Uitzondering

 • Patiënten in de palliatieve fase van hun leven; maximaal 2 bezoekers tegelijk;
 • Ouders/verzorgers van opgenomen kinderen. We stimuleren om thuis eerst de digitale check te doen.
 • Partner van kraamvrouw.

Bezoek andere verpleegafdelingen

 • Maximaal 1 bezoeker per patiënt. Bezoek mag 1 uur blijven.
 • Bezoektijden van 11.00 tot 20.00 uur. 

Overleg met de familie wie er op bezoek komt. En op welk tijdstip. Zo spreiden we het aantal bezoekers over de dag.

Bezoek voor intensive care, IC
Een medewerker van de intensive care bespreekt wanneer iemand op bezoek kan komen.

Woensdag 25 maart

Geen afspraken van CWZ dermatologie naar Mauritskliniek

Poli dermatologie merkt dat een bericht in De Gelderlander van vandaag verwarring geeft. Hierin staat dat de Mauritskliniek aanbiedt om consulten van de ziekenhuizen over te nemen. Voor CWZ neemt deze kliniek géén patiënten over. Consulten die niet telefonisch kunnen en niet kunnen worden uitgesteld, gaan gewoon door, anders wordt u gebeld. 

Hebt u binnenkort een afspraak bij polikliniek dermatologie en bent u niet gebeld door CWZ, dan kunt u gewoon naar uw afspraak komen.

Dinsdag 24 maart

Hebt u corona-gerelateerde klachten? Via een app houdt CWZ u in de gaten.

Mensen in regio Nijmegen en omstreken kunnen via een digitale coronacheck laten monitoren of hun klachten mogelijk worden veroorzaakt door het coronavirus. Hiermee willen we mensen een veilig gevoel geven en de druk op de zorg verlichten. ‘Dit is een belangrijke innovatie om op een nieuwe manier de corona-pandemie te lijf te gaan, naast alle meer conventionele maatregelen. CWZ is hiermee het tweede ziekenhuis in Nederland dat deze coronacheck inzet’, zegt bestuursvoorzitter Ale Houtsma. Lees meer.

Zaterdag 21 maart

‘Steeds de volgende stap voor zijn’, zo vangen we grote groepen coronapatiënten op in CWZ

In CWZ is het topdrukte. Gisteravond zijn 14 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het totale aantal is nu 58 waarvan 6 mensen op de IC. De afgelopen dagen zijn er al veel patiënten uit Brabant in CWZ opgenomen, vooral uit ziekenhuis Bernhoven en de regio Boxmeer. Hoe bereidt een ziekenhuis zich voor op grote aantallen coronapatiënten? ‘Door de zorg zo in te richten dat we de volgende stap voorbereid hebben voordat deze ons overkomt’, zegt manager bedrijfsvoering Antoine Michielsen.

Medewerkers bijscholen
Door een grote interne herinrichting kan het CWZ deze grote toestroom van coronapatiënten opvangen. ‘Drie afdelingen, waaronder de acute opname afdeling zijn volledig ingericht voor coronapatiënten en een vierde afdeling staat stand by’, zegt manager en lid van het crisisbeleidsteam Monique Royen. ‘We hebben artsen en verpleegkundigen die normaal gesproken niet werken met deze categorie patiënten geschoold in de zorg voor coronapatiënten. Ook afdelingen met specifieke deskundigheid zoals de dialyse of de kraamafdeling weten wat zij moeten doen als zij met coronapatiënten te maken krijgen. De flexibiliteit en bereidwilligheid onder artsen en medewerkers is enorm. Het is hard werken, maar iedereen staat er!’

Samenwerking met regionale zorgpartners
Gelukkig is er veel medewerking van andere zorgpartners. ‘Vandaag gaan de eerste coronapatiënten die al zijn opgeknapt maar nog niet naar huis kunnen naar de Sint Maartenskliniek’, ook met thuiszorg en verpleeghuizen zijn we continu in overleg over zorg voor mensen ná de ziekenhuisopname’, zegt Monique Royen.

Studies
Naast de directe opvang van grote aantallen coronapatiënten, vindt in CWZ ook onderzoek plaats naar de kenmerken, behandeling en preventie van het coronavirus. Er lopen twee studies: de BCG studie van Radboudumc, waarin CWZ onder leiding van arts-microbioloog en hoogleraar Andreas Voss meewerkt en waarbij wordt gekeken of een TBC-vaccin ook kan beschermen tegen het coronavirus. In een studie naar de biomarkers van het coronavirus onderzoekt internist Ton Dofferhoff biologische indicatoren van patiënten die besmet zijn met het virus. De onderzoeksteams doen er alles aan om te ontdekken hoe we het virus kunnen bestrijden.

Vrijdag 20 maart

Spoedeisende hulp CWZ gaat patiënten mét en zonder corona-verdenking van elkaar scheiden

CWZ maakt sinds vrijdag 20 maart 16.30 uur bij de opvang van spoedpatiënten een onderscheid tussen patiënten MET en ZONDER verdenking op het coronavirus. De spoedeisende hulp had al gescheiden wachtruimtes voor beide groepen. CWZ neemt deze maatregel om verdere verspreiding van corona zoveel mogelijk te voorkomen. Zowel voor patiënten als voor de eigen medewerkers.

Melden bij portocabin met rode deur
Patiënten die voor spoedeisende hulp komen, moeten zich eerst melden bij de portocabin met de rode deur vóór de ingang van het spoedplein. Naast de portocabin staat een tent, waar mensen bij slecht weer kunnen wachten. Dit wordt met een groot bord heel duidelijk aangegeven. In de portocabin wordt met vragen bepaald of iemand een verdenking op corona-besmetting heeft of niet.

Voor álle patiënten
Dit geldt voor álle patiënten voor de spoedeisende hulp CWZ, eerste harthulp CWZ, de huisartsenpost, spoedeisende verloskundige zorg of radiotherapie.

Gescheiden ingangen spoedeisende hulp
Patiënten MET verdenking op corona gaan de spoedeisende hulp binnen via de normale ingang. Patiënten ZONDER verdenking gaan de SEH binnen via een andere ingang. Hierover krijgen zij ter plekke uitleg en er staan borden die de weg wijzen.

Gescheiden opvang binnen spoedeisende hulp
Op de spoedeisende hulp zijn twee gedeelten. Er is een gedeelte met kamers voor patiënten met verdenking op het coronavirus. En er zijn kamers voor patiënten zonder verdenking op het coronavirus.

1 begeleider per patiënt
Dringend verzoek aan patiënten: breng maximaal 1 begeleider mee. Meer mogen er niet mee naar binnen. Uiteraard mag de begeleider geen coronaverschijnselen hebben. De begeleider moet dus vóór komst naar CWZ deze digitale check doen en alleen meekomen als dat is toegestaan. Anders loopt hij of zij het risico om te worden geweigerd en dat willen we graag voorkomen.

Donderdag 19 maart

CWZ gaat poliklinische afspraken waar mogelijk telefonisch doen of uitstellen
In aanvulling op het eerder verschenen bericht op 12 maart, kan het zijn dat uw poliklinische afspraak wordt gewijzigd. Uw afspraak wordt omgezet naar een telefonische afspraak of uw afspraak wordt opnieuw ingepland. U wordt hierover door ons gebeld of u ontvangt van ons een mail hierover. In het patiëntportaal MijnCWZ vindt u de actuele informatie over uw afspraak of afspraken.
Uw zorgverlener heeft deze afspraakwijziging zorgvuldig beoordeeld. Met deze maatregelen willen we onze patiënten en medewerkers zoveel mogelijk beschermen tegen verdere verspreiding van het virus. Wij vragen hiervoor uw begrip. Heeft u een vraag over uw eigen medische situatie die niet dringend is? Stel deze vraag dan via een e-consult via het patiëntportaal MijnCWZ. Bel ons alleen als het dringend is. Zo houden wij CWZ telefonisch goed bereikbaar.

Dinsdag 18 maart

Temperatuurcontrole bij hoofdingang werkt goed
Maandag namen medisch studenten bij de hoofdingang bij 800 tot 900 patiënten en bezoekers de temperatuur op. Bij zo'n 20 mensen bleek de temperatuur verhoogd. Patiënten kregen daarna een mondkapje op, bezoekers of begeleiders werd verzocht om het ziekenhuis niet binnen te gaan. Iedereen had begrip voor deze maatregel. Ook dinsdag zijn veel mensen getemperatuurd, waarvan er meer koorts hadden dan de dag ervoor. Zie ook het nieuwsbericht en de video van De Gelderlander. Het temperaturen gaat komende tijd door, ook in het weekend.

Maandag 17 maart

Veel telefoontjes
Door de vele telefoontjes met vragen over het coronavirus, kan het zijn dat u lang moet wachten. Onze excuses hiervoor. Op dit moment zijn we druk bezig om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. Kijkt u eerst op onze informatiepagina over corona, wellicht wordt uw vraag hier beantwoord.

Prikposten
We krijgen veel vragen over de prikposten. De meeste prikposten zijn gewoon geopend voor bloedprikken. Sommige zijn echter gesloten. Kijk daarom voor elk bezoek aan een prikpost eerst naar het overzicht van prikposten, hierop staat de actuele informatie. Op de website van de INR Trombosedienst vindt u meer informatie. 

Andere maatregelen
Ook CWZ heeft maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat mensen voldoende afstand van elkaar kunnen houden, net zoals de maatregelen die nu in heel Nederland gelden.

 • De bezoektijden zijn aangepast naar twee momenten: van 14.00-15.00 en van 19.00-20.00 uur.
 • De Binnenhof en het restaurant zijn alleen nog maar toegankelijk voor CWZ-medewerkers. Hiermee stellen we onze medewerkers in de gelegenheid om voldoende afstand van elkaar te houden tijdens hun pauzemomenten. Op de verpleegafdelingen zijn de ruimtes hiervoor te klein.
 • De poliklinieken CWZ Waalsprong en CWZ Druten zijn gewoon open.

Vrijdag 13 maart

CWZ beperkt afspraken poli's, maar is NIET dicht
CWZ beperkt sinds 12 maart afspraken van poliklinieken: per situatie wordt bekeken of bezoek nodig is. Het is niet zo dat CWZ dicht is!! Hierover ontstond verwarring na verspreiding van een bericht door De Gelderlander op 12 maart (is direct daarna hersteld) en dat overgenomen is door de nieuwssite 'In de buurt'. 

Donderdag 12 maart

CWZ gaat poliklinische afspraken waar mogelijk telefonisch doen of uitstellen
Om de verspreiding van corona tegen te gaan gaat CWZ afspraken op de polikliniek zoveel mogelijk telefonisch doen of uitstellen. Dit gebeurt uiteraard alleen als het medisch verantwoord is. Als de afspraak verandert, wordt de patiënt gebeld. Zo niet, dan krijgt de patiënt géén bericht. Vriendelijk verzoek om ons alleen te bellen als het dringend is. Dan blijft het ziekenhuis bereikbaar. Lees het nieuwsbericht

CWZ-arts in Nieuwsuur
Gisteravond (woensdag 11 maart) was CWZ arts-microbioloog Andreas Voss te zien in het tv-programma Nieuwsuur. In de video van de NOS zegt hij: 'Nederland is over 8 tot 14 dagen waar Italië vandaag is'.

Woensdag 11 maart

CWZ-arts op radio: ‘Zijn de Nederlandse maatregelen om het coronavirus te bestrijden toereikend?’
In het radioprogramma ‘Dit is de dag’ op Radio 1 was CWZ arts-microbioloog en hoogleraar Andreas Voss te horen over de Nederlandse maatregelen tegen het corona-virus. Andreas Voss: "Nú sociale afstand tussen mensen creëren is een van de belangrijkste maatregelen om risico’s op verspreiding te voorkomen. (…) Het is nu het moment om verder te gaan in Nederland dan elkaar geen hand meer te geven. Voor alle duidelijkheid, maatregelen die nu worden genomen, zijn niet meer om het virus te controleren. Het gaat erom de verspreiding, de transmissie, langzamer te laten verlopen. Want die tijd hebben we hard nodig om in de ziekenhuizen, in de zorg (voor patiënten) goed geprepareerd te zijn.
Blijf op afstand in plaats van op een kluitje bij elkaar te gaan staan. Creëren van afstand is nu extreem belangrijk om gaan doen. Dat is eenvoudige maatregel en daarin kunnen we heel strikt zijn, iedereen persoonlijk en ook vanuit de overheid. Alles wat het RIVM zou moeten doen aan nog meer maatregelen, draagt bij aan het vertragen - niet aan het voorkomen - van de verspreiding van het virus.” Beluister hier het hele interview

Meer nieuws